V. ročník Nočního

Fotografie z V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu

Dne 25. června 2022 jsme na web doplnili fotografie z V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu.

Účastníkům nabízíme, že pokud budou chtít některou ze zde zveřejněných fotografií zaslat ve větším rozlišení, tak bude stačit zaslat z jejich registračního e-mailu žádost na adresu admin@ipacz.cz, ve které bude uvedené označení vybraných fotografií (označení fotografie se Vám např. zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče, když při prohlížení zvětšených fotografií najedete kurzorem myši na View full size …).

Tato možnost je časově omezena do 31. srpna 2022 a dále je omezena na maximálně 15 fotografií na jeden e-mail použitý k registraci na IPA pochody v roce 2022.

V případě, že budete chtít stáhnout z našich webových stránek fotografie s Vaší osobou, napište nám na e-mail admin@ipacz.cz, fotografie bude poté na základě Vaší žádosti stažena.

Pro úplnost ještě uvádíme, že valnou většinu zveřejněných fotografií nafotil Martin Kubát a Lenka Chovancová. Fotografie z jeskyní nafotila Adéla Žákovská a Tereza Fojtíková.

Chcete-li zveřejnit Vaše fotografie z letošních IPA pochodů na našem webu, tak nám zašlete odkaz ke stažení fotografií na e-mail admin@ipacz.cz včetně jména / přezdívky, kterou chcete mít uvedenou u svých fotek. 🙂

Fotografie z V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu najdete v odkazu Foto – 2022 – V. ročník Nočního IPA pochodu a VIII. ročník IPA pochodu.

Poděkování účastníkům V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu

Organizátoři V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu velmi děkují všem našim účastníkům, kteří se v letošním roce našich pochodů zúčastnili. Ať již jste byli z blízkého okolí nebo vzdálenějších míst naší krásné republiky, či jste byli ze zahraničí, moc vám děkujeme, že jste vážili své kroky na start IPA pochodů. Toto poděkování se určitě týká všech, kteří byli u nás poprvé či se k nám pravidelně vrací a doufáme, že se k nám po letošním ročníku účastníci budou chtít vrátit i v dalším letech.

Velké poděkování patří našemu generálnímu partnerovi 7. mechanizované brigádě „Dukelské“, hlavnímu partnerovi 71. mechanizovanému praporu a i dalším partnerům a sponzorům, bez jejichž obětavé pomoci by letošní ročník IPA pochodů nemohl vzniknout a nemohli jsme pro naše účastníky připravit a zajistit takové zázemí jako v letošním roce.

Bohužel máme větší časový „popochodový jet lag“, na který navazují pracovní povinnosti v následujícím pracovním týdnu, tak se musíme omluvit, že nejsme schopni obratem reagovat na dotazy, které jste nám zaslali e-mailem bezprostředně před začátkem IPA pochodů či v jejich průběhu.

Fotografie z letošních pochodů se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, jako nejzazší si stanovíme termín nejpozději do 14 dnů. O zveřejnění budeme informovat v aktualitě na našem webu a na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram), kde jsme poprvé v letošním roce dávali i fotografie a videa z průběhu IPA pochodů. Tak nás nezapomeňte sledovat. 😉

Registrace na místě – V. ročník Nočního IPA pochodu a VIII. ročník IPA pochodu

Jak jsme avizovali již dříve, pokud si registrovaní účastníci V. ročníku Nočního IPA pochodu nevyzvednou svou startovní kartu v pátek 10. června 2022 do 23:00 hodin, tak bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě pro další zájemce.

To stejné platí pro účastníky VIII. ročníku IPA pochodu, kteří tak neučiní do soboty 11. června 2022 do 10:00 hodin.

Pro případné zájemce o registraci na místě na VIII. ročník IPA pochodu máme dozajista potěšující zprávu, neboť ještě zbývá několik volných míst do naplnění startovní listiny. Registrovaní na místě tak nebudou muset čekat na uvolnění startovního místa po účastníkovi, který se nedostaví na start.

Doplňující informace pro účastníky V. ročníku Nočního IPA pochodu

Trasa V. ročníku Nočního IPA pochodu zavede účastníky do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Vstup do jeskyní je bohužel zakázán se psy. Myslete prosím na to a pokud půjdete se svými čtyřnohými mazlíčky, domluvte si u svých kolegů pochodníků krátké hlídání před vstupem do jeskyní, případně máte stále možnost do jeskyní vůbec nevstupovat.

Děkujeme, že budete ohleduplní a nebudete se snažit propašovat své čtyřnohé kamarády do jeskyní, bohužel při předchozím zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní účastníkům IPA pochodu se tak občas dělo a neudělalo nám to u Správy jeskyní České republiky zrovna hezké jméno.

Informace pro účastníky V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k jejich průběhu (účastníky, kteří registrovali skupinu a uvedli do registračního formuláře pouze svou kontaktní e-mailovou adresu, prosíme, aby informace předali členům své skupiny):

V. ročníku Nočního IPA pochodu 2022
a
VIII. ročník IPA pochodu 2022

Účastníci i jejich doprovody povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávání ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod pochod absolvuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Pokyny a doporučení:
Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci.
Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
Rovněž doporučujeme našim účastníkům sledovat předpověď počasí a zvolit si v závislosti na předpovědi odpovídající oblečení (při nepřízni počasí nezapomeňte na pláštěnku či goretexové doplňky).
Doporučujeme Vám si znovu přečíst Propozice IPA pochodů 2022.
Vaši prezentaci rovněž urychlí znalost svého startovního čísla – startovní číslo jsme Vám zaslali i v e-mailu, který Vás informoval o dokončení Vaší registrace.

Příjezd:
Naplánujte si příchod do areálu FC Dukla Hranice s časovým předstihem. Areál FC Dukla Hranice bude účastníkům zpřístupněn v pátek 10.6.2022 od 18:00 hodin.

Pro nastavení navigací můžete použít adresu: K. Čapka 167, 753 01 Hranice.
Případně můžete použít souřadnice: 49°32’52.0″N 17°43’25.0″E.

Areál FC Dukla Hranice nedisponuje prostorem pro parkování vozidel účastníků IPA pochodů.

Parkování:
Pro účastníky IPA pochodů bylo zajištěno parkoviště v areálu kasáren 71. mechanizovaného praporu (v mapce označeno jako P1). Vzhledem k tomu, že areál kasáren je oplocený a střežený, doporučujeme účastníkům využít spíše toto parkoviště – ukaž na mapě. Na tomto parkovišti bude k dispozici i jedno mobilní WC.
Další parkoviště v blízkosti startu IPA pochodů je parkoviště sportovního areálu SK Hranice (v mapce označeno jako P2).
V mapce jsou vyznačeny pěší trasy z těchto parkovišť k areálu FC Dukla Hranice.
Žádáme účastníky, aby využívali místa k parkování k tomu určená a neblokovali ulice v blízkosti startu IPA pochodu.

Prezentace:
Prezentace V. Nočního IPA pochodu bude spuštěna v 20:00 hodin dne 10.6.2022.
Prezentace VIII. IPA pochodu bude spuštěna v 06:30 hodin dne 11.6.2022.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů ve výše uvedených časech prezentace. Registrační komisaři mají seřazeny Vaše startovní karty dle startovních čísel. Přiřazení startovních čísel jednotlivým registračním komisařům je dáno na informační ceduli nad jejich hlavou.

Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.
Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 23:00 hodin/10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Pochodové mapy – pro každého účastníka pochodů bude připravena u registračních komisařů barevná pochodová mapa. Mapy pro Noční IPA pochod a IPA pochod jsou odlišné.
Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, či jen rozhovoru s přáteli.
Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodů vyzvednou malý balíček s občerstvením. V letošním ročníku mají registrovaní účastníci zajištěnou teplou stravu bez doplatku (noc – guláš s pečivem, den – steak s pečivem), která bude účastníkům vydána oproti startovní kartě.

Pro lepší orientaci účastníků byla připravena mapa areálu s vyznačenými sekcemi.

Start:
Průběžný start účastníku Nočního IPA pochodu je 10.6.2022 v čase 22:00 – 23:00 hodin.
Průběžný start účastníků IPA pochodu je 11.6.2022 v čase 07:00 – 10:00 hodin.

Po 23:00 hodině/po 10:00 hodině budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě. Dle okolností Vám přesný čas startu do startovní karty zaznamenají startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

V prostoru startu/cíle, stejně jako na trasách pochodů, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trasách využijte telefonní číslo +420 702 000 578, které naleznete i na startovních mapách. Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo (SOS číslo) je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Trasy IPA pochodů:
Trasy IPA pochodů budou vyznačeny pomocí směrových šipek nastříkaných značkovacím sprejem, fáborem a v případě Nočního IPA pochodu reflexním fáborem. Vzorové značení tras IPA pochodů bude provedeno v prostoru startu.
Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP).

V. ročník Nočního IPA pochodu:
Start: 22:00 – 23:00 hodin
CP1: 22:30 – 01:00 hodin
CP2: 23:00 – 04:00 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
Cíl: do 06:00 hodin

VIII. ročník IPA pochodu:
Start: 07:00 – 10:00 hodin
CP1 (společný): 07:30 – 11:30 hodin
CP2 (dlouhá trasa): 08:30 – 14:00 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
CP3 (dlouhá trasa): 09:00 – 16:00 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
Cíl: do 18:00 hodin

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na universální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Cíl:
V cíli Vám startéři zaznamenají přesný čas příchodu do startovní karty, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

Další informace a služby:
Pro potřeby účastníků bude areál vybaven celkem 5 ks mobilních WC a umyvadly.
Pořadatelé účastníkům připraví na trasu osvěžující balíčky s balenou pitnou vodou (1,5 – 2 litry), všichni registrovaní účastníci mají navíc ve svém startovném teplou stravu. V areálu nebude k dispozici pro účastníky jiná pitná voda, prosím, počítejte s tím a mějte svou vlastní dostatečnou zásobu balené pitné vody na cestu.

Výdej objednaných polokošil a nášivek bude možný dle informací od společnosti Urban v pátek v době 19:00 – 23:00 hodin a v sobotu v době 06:00 – 10:00 hodin na označeném výdejním místě. Pro účastníky je zajištěno i menší množství nášivek a sklenic k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) a stejně tak i střípků pamětní mince (letošní novinka) bude v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodiny do soboty 17:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů (IPA pochod, Noční IPA pochod a Československý IPA pochod) do pochodových záznamníků lze získat v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 17:00 hodin.

Věříme, že si IPA pochody 2022 přes veškeré omezení užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodů