VI. ročník

Fotografie z VI. ročníku IPA pochodu

Dne 5. července 2020 jsme na web doplnili fotografie z VI. ročníku IPA pochodu, za pozdní upload se omlouváme, ale bohužel se sešlo dohromady několik událostí, které znemožnily rychlejší zpracování fotografií.

Účastníkům nabízíme, že pokud budou chtít některou ze zde zveřejněných fotografií zaslat ve větším rozlišení, tak bude stačit zaslat z jejich registračního e-mailu žádost na adresu admin@ipacz.cz, ve které bude uvedené označení vybraných fotografií (označení fotografie se Vám např. zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče, když při prohlížení zvětšených fotografií najedete kurzorem myši na View full size …).

Tato možnost je časově omezena do 31. srpna 2020 a dále je omezena na maximálně 15 fotografií na jeden e-mail použitý k registraci na VI. ročník IPA pochodu.

V případě, že budete chtít stáhnout z našich webových stránek fotografie s Vaší osobou, napište nám na e-mail admin@ipacz.cz, fotografie bude poté na základě Vaší žádosti stažena.

Pro úplnost ještě uvádíme, že valnou většinu zveřejněných fotografií nafotila Petra Garliková a Eliška Lehká, které s tímto nelehkým úkolem vypomáhali Michal Glaser, Honza Rušar a Lenka Zápotocká.

Fotografie nám zaslal i Josef Franc z územní skupiny IPA Prostějov či Wolfgang Bauer z IPA Korneuburg – Hollabrunn v Rakousku, záznam trasy s pomocí aplikace Relive nám poslal účastník Zdeněk, fotografie a záznam trasy naleznete ve spodní části stránky. Děkujeme ještě jednou za jejich spolupráci. 🙂

Fotografie z VI. ročníku IPA pochodu najdete v odkazu Foto – 2020 – VI. ročník IPA pochodu.

Poslední předpochodová informace k VI. ročníku IPA pochodu

Kamarádi, přátelé a pochodníci,
poslední předpochodová informace, balíme naše počítače a od rána komunikujeme jen přes mobilní telefony. Pokud máte dotazy, tel. čísla na organizační tým pochodu najdete v kontaktech na našem webu.

Den před pochodem navážíme a budujeme areál. Prosím, nepiště nám e-maily, nepiště SMS – ale volejte!

Je na místě sdělit, že zrušení registrace stejně jako její převedení není možné, viz. Propozice.

Na viděnou na VI. IPA pochodě – Mára Lehký, IPA Hranice

Dárkové předměty s logem IPA

Pro naše účastníky jsme zajistili v době průběhu VI. ročníku IPA pochodu možnost zakoupení dárkových předmětů s logem IPA za zvýhodněnou cenu, jedná se převážně o kožené nebo textilní opasky s logem IPA.

Vystavené výrobky budou pro účastníky IPA pochodu se slevou 10%.

Stánek se zbožím bude v místě registrace.

Informace pro účastníky VI. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o IPA pochod. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k jeho průběhu (účastníky, kteří registrovali skupinu a uvedli do registračního formuláře pouze svou kontaktní e-mailovou adresu, prosíme, aby informace předali členům své skupiny):

VI. ročníku IPA pochodu 2020

Organizace VI. ročníku IPA pochodu se přizpůsobuje platným mimořádným opatřením, vyhlášeným v souvislosti s epidemií koronaviru. Je nezbytné, aby každý účastník dodržoval tato mimořádná opatření a pokyny pořadatelů.

Protože se nejen v místě startu/cíle IPA pochodu bude pohybovat větší množství osob, žádáme účastníky IPA pochodu, kteří nejsou výlučně členy jedné domácnosti, aby mezi sebou dodržovali bezpečnou vzdálenost (2 m). V případě, že nepůjde tuto vzdálenost dodržet (při registraci, při vyzvedávání ocenění, při výdeji objednaného zboží, při platbě u pokladníka, při průchodu kontrolním bodem/startem/cílem, při zápisu do pochodových záznamníků, …), upozorňujeme naše účastníky, že musí používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor (bez výdechové ventilu), rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Pokud tyto ochranné prostředky nebude účastník používat, tak je to důvod pro nevydání startovní karty či ocenění IPA pochodu.

Dále jsou účastníci i jejich doprovody povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávání ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod pochod absolvuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Doporučení:
Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
Doporučujeme Vám si znovu přečíst Propozice IPA pochodu.
Vaši prezentaci rovněž urychlí znalost svého startovního čísla – v letošním roce jsme Vám startovní číslo zasílali i v e-mailu, který Vás informoval o dokončení Vaší registrace.

Příjezd:
Naplánujte si příjezd na pochod dle níže uvedeného řazení.
Sportovní areál ve Stříteži nad Ludinou bude účastníkům zpřístupněn k prezentaci a startu účastníků s řádnou registrací dle startovních čísel podle níže uvedeného rozpisu:
07:00 – 08:00 hod. účastníci s čísly 001 – 200
08:00 – 09:00 hod. účastníci s čísly 201 – 400
09:00 – 10:00 hod. účastníci s čísly 401 – 600
Účastníci se symbolickou registrací smějí startovat kdykoliv v čase 07:00 – 10:00 hod.
Na nahlášené doprovody se omezení nevztahuje.
Žádáme všechny registrované účastníky o respektování tohoto závazného opatření a přizpůsobení času příjezdu. Na dodržování řazení budou dohlížet pořadatelé – startéři.
Pro nastavení navigací ve svém vozidle můžete použít adresu sportovního areálu: Střítež nad Ludinou č.p. 300, okr. Přerov

Parkování:
Obec Střítež nad Ludinou je malá a nedisponuje parkovací plochou s rozsahem pro naše potřeby. Proto prosím, respektuje pokynů označených pořadatelů, kteří Vám budou v sobotu 13.6.2019 od 5:30 hodin k dispozici a usměrňovat přijíždějící vozidla. Důležité je, aby každý řidič parkoval v souladu s pravidly silničního provozu. Pořadatelé IPA pochodu neodpovídají za případné protiprávní stání vozidla účastníků.

Prezentace:
Při vstupu do areálu (a na dalších místech), bude připravena dezinfekce. Každá vstupující osoba má povinnost si dezinfikovat ruce.

Prezentace bude spuštěna v 06:30 hod. dne 13.6.2020.
Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů od 06:30 do 10:00 hodin. Registrační komisaři mají seřazeny Vaše startovní karty dle startovních čísel. Přiřazení startovních čísel jednotlivým registračním komisařům je dáno na informační ceduli nad jejich hlavou.

Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.
Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Pochodová mapa – pro každého účastníka bude připravena u registračních komisařů barevná pochodová mapa ve formátu A3.

Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje,alka/nealka, či jen rozhovoru s přáteli.
Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodu vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu (1,5 litru).

Start – dle řazení:
Start IPA pochodu je seřazen dle vašich startovních čísel. Toto řazení je popsáno výše. Po 10:00 hod. budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě a to do 10:30 hodin. Dle okolností Vám přesný čas startu do startovní karty zaznamenají startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.
V prostoru startu/cíle, stejně jako na trase, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trase Vám doporučujeme opsat si či vyfotit si do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, které najdete na registraci a všech CP). Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo +420 732 977 150. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Trasy IPA pochodu:
Trasy IPA pochodu bude vyznačena pomocí směrových šipek, nastříkaných značkovacím sprejem a fáborem. Vzorové značení tras VI. IPA pochodu bude provedeno v prostoru startu.
Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP):
Start/cíl 07:00 – 18:00 hodin
CP1: 07:00 – 11:00 hodin
CP2: 08:00 – 13:00 hodin
CP3: 09:00 – 15:00 hodin
CP4: 07:30 – 16:00 hodin
CP5: 09:30 – 17:00 hodin
Na CP2 a CP4 bude zajištěno pro účastníky točené pivo, nealko a další balená voda (1,5 litr).

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na universální SOS telefonní číslo +420 732 977 150. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Cíl:
V cíli Vám dle okolností zaznamenají přesný čas příchodu do startovní karty startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami. Při vstupu do areálu, bude připravena dezinfekce. Každá vstupující osoba má povinnost si dezinfikovat ruce.

Další informace a služby:
Ač je sportovní areál ve Stříteži nad Ludinou vybaven vnitřním sociálním zařízením včetně sprch, bude toto pro účastníky uzavřené. Děkujeme za pochopení.
Pro potřeby účastníků bude areál vybaven celkem 6 ks mobilních toalet (Toi Toi).

Pořadatelé nebudou letos připravovat jiné občerstvení, než balíčky se svačinou na trasu pochodu. V areálu nebude možnost zakoupit jakékoliv jídlo. Prosím, počítejte s tím.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v sobotu od 07:00 – 18:00 hodin na označeném výdejním místě. Zajistili jsme i menší množství nášivek a triček k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu v sobotu od 07:00 do 18:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů do pochodových záznamníků lze získat v Pokladně pochodu v sobotu od 07:00 do 18:00 hodin.

Věříme, že si VI. ročník IPA pochodu přes veškeré omezení užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodu