Vážení účastníci,

startovní listina II. ročníku IPA pochodu je naplněna. Děkujeme za Váš zájem a důvěru. Pro další zájemce o účast na pochodu jsme připravili mimořádnou registraci a registraci na místě.

Po prvním červnu zašleme na Vaše e-mailové adresy podrobnější informace k průběhu II. ročníku IPA pochodu. Doporučujeme si je vytisknout a před cestou na pochod si je opětovně přečíst. Vyhnete se tak možnému zdržení při vyřizování Vaší registrace či stání ve frontách.

Již dnes Vás informujeme:

1) Naplánujte si příjezd a registraci. Start je průběžný v době 07:00 – 10:00 hod. Pokud všichni účastníci (více jak 700 účastníků s doprovody) bude chtít startovat v 07:00 hod., zahltíte registrační komisaře a startéry, budou se tvořit pro Vás nepříjemné fronty. Budou připraveny prostory, kde můžete vyčkat u kávy, snídaně či jen rozhovoru s přáteli.

2) Členové IPA, účastníci partnerských pochodů (Vojenský pochod ČR a Pochod České státnosti) a držitelé pochodových pasů VOJCHOD budou pro uplatnění BONUSU předkládat registračnímu komisaři v případě člena IPA platný průkaz pro rok 2016, ostatní vypsaný pochodový pas (vypsaný propiskou). Současně s tímto se bude dokladem totožnosti ověřovat Vaše totožnost.

Ověřování totožnosti je dáno propozicemi pochodu pro všechny účastníky.

BONUS, jenž je součástí startovní karty můžete uplatnit:

 1. Na vyznačených stáncích s občerstvením v prostoru startu/cíle bannerem BONUS.
 2. Na CP 5 (trasa 28/40 km) s mobilním výčepem (pivo, nealko pivo).
 3. Nákupem stužky pamětního odznaku na pokladně pochodu.
 4. V pokladně pochodu bude rovněž možnost celý bonus (v plné výši 50,- Kč) směnit za hotovost.

3) Na trase a prostoru startu/cíle budou pro Vaše potřeby připravena dvě vozidla Zdravotnické služby AČR s posádkami. K přivolání pomoci na trase je určeno SOS telefonní číslo uvedené na startovní kartě i mapě.

4) V cíli – před Novým klubem Vám do Vaší startovní karty bude zaznamenán čas (případně i váha zátěže). Od této chvíle bude opět záležet jen na Vás, zda si zajdete vyzvednout ocenění, necháte provést zápis do pochodového pasu, zúčastníte se slosování o věcné ceny nebo zajdete na jídlo. Vašim rozhodnutím můžete opět snížit možnost tvoření front.

5) Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v průběhu pochodu (07:00 – 17:00) na označeném místě v prostoru Nového klubu.

Těšíme se, že si IPA pochod užijete, poznáte nová místa a nové kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodu

Co je IPA?

 • nezisková organizace
 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 66 zemí světa
 • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
 • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky

Plakát k II. ročníku IPA pochodu

Níže si můžete stáhnout plakát ve dvou jazykových mutacích.

Plakáty jsou určené k propagaci II. ročníku IPA pochodu. Děkujeme za Vaši pomoc s propagací pochodu.

Nejpočetnější uniformovaná registrovaná skupina

K 29. květnu 2016 máme zaregistrovány tyto nejpočetnější uniformované skupiny:

 • 22 členů – Česká republika – Agenti chodci
 • 19 členů – Česká republika / Srbsko – Policejní pochodová jednotka Prostějov
 • 13 členů – Slovensko (vedoucí skupiny Lukáš Ď.)
 • 12 členů – Česká republika – JEŠTĚD
 • 12 členů – Česká republika (vedoucí skupiny Jaroslav S.)
 • 9 členů – Česká republika (vedoucí skupiny Čestmír Ž.)