Vážení návštěvníci webu,

IV. ročník IPA pochodu představí svým účastníkům Oderské vrchy. Na třech trasách o délce 16, 31 a 45 km se startem a cílem v Radíkově (9 km od Hranic) zamíříte k pramenu řeky Odry ve Vojenském újezdu Libavá nebo na větrný mlýn v Partutovicích. Trasa 16 km bude vhodná i pro rodiče s kočárky.

S pomocí generálního partnera 7. mechanizované brigády „Dukelská“ Hranice zajistíme kvalitní logistiku v místním sportovním areálu.

Chybět nebude ani doprovodný program večer před pochodem s možností vlastního ubytování na místě nebo zvýhodněného ubytovaní v Hranicích.

Váš organizační tým IPA pochodu.

Co je IPA?

  • nezisková organizace
  • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 420 000 členů v Národních sekcích 68 zemí světa
  • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
  • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
  • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
  • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky

Plakát ke IV. ročníku IPA pochodu

Níže si můžete stáhnout plakát ve dvou jazykových mutacích.

Plakáty jsou určené k propagaci IV. ročníku IPA pochodu. Děkujeme za Vaši pomoc s propagací pochodů.

Připravujeme