Vážení návštěvníci webu,

pořádající územní skupina IPA 206 Hranice pro vás připravuje III. ročník IPA pochodu. Ten bude odstartován 10. června 2017. Můžete se těšit na tři atraktivní trasy vedené údolím Moravské brány. Na trasách nebude chybět zážitek ve formě průchodu Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi.

Novinkou v roce 2017 je Noční IPA pochod. Ten bude odstartován v předvečer „zlatého“ III. ročníku IPA pochodu. Jediná trasa o délce 23 km není shodná s trasami III. ročníku a účastníky zavede na hrad Helfštýn. Ani zde pro Vás nebude chybět zážitek. Spojení obou pochodů v jeden termín je plánováno pouze pro rok 2017.

Účastník si tedy bude moci vybrat jeden ze dvou připravených pochodů, případně se účastnit obou pochodů.

V průběhu měsíce prosince 2016 zveřejníme společný plakát obou pochodů a grafiku ocenění Nočního IPA pochodu. Rovněž zveřejníme propozice a podmínky registrace pro oba pochody.

Registrace budou spuštěny 1. ledna 2017.

Do 1. března 2017 zveřejníme nabídky zvýhodněného ubytování a nabídku triček, polokošilí a nášivek s IPA tématikou.

Do 1. května 2017 zveřejníme mapy tras obou pochodů.

Veškeré nové informace budeme zveřejňovat prostřednictvím aktualit zde na webu a na našem Facebooku.

Váš organizační tým IPA pochodu.

Co je IPA?

  • nezisková organizace
  • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 66 zemí světa
  • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
  • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
  • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
  • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky

Plakát k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Níže si můžete stáhnout plakát ve dvou jazykových mutacích.

Plakáty jsou určené k propagaci Nočního IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu. Děkujeme za Vaši pomoc s propagací pochodů.