Organizátoři děkují všem účastníkům II. ročníku IPA pochodu!

Vážení návštěvníci webu,

pořádající územní skupina IPA 206 Hranice pro Vás připravila v roce 2016 II. ročník IPA pochodu, který máme již za sebou.

Začínáme se připravovat na III. ročník IPA pochodu, který bude odstartován v sobotu 10.6.2017. Trasy opět povedou Moravskou bránou (možná i ve vojenském újezdu Libavá), bližší informace zveřejníme až budeme mít zajištěná všechna povolení nutná k pořádání pochodu.

Váš organizační tým IPA pochodu.

Co je IPA?

  • nezisková organizace
  • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 66 zemí světa
  • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
  • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
  • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
  • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky