Vážení návštěvníci webu,

pořádající územní skupina IPA 206 Hranice pro vás připravuje III. ročník IPA pochodu. Ten bude odstartován 10. června 2017. Můžete se těšit na tři atraktivní trasy vedené údolím Moravské brány. Na trasách nebude chybět zážitek ve formě průchodu Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi. Důležitá informace pro účastníky s pejsky – tito do jeskyně nesmějí. Bude však připraveno místo, kde je budete moci bezpečně odložit (uvázat).

Novinkou v roce 2017 je Noční IPA pochod. Ten bude odstartován v předvečer „zlatého“ III. ročníku IPA pochodu. Jediná trasa o délce 23 km není shodná s trasami III. ročníku a účastníky zavede na hrad Helfštýn. Ani zde pro Vás nebude chybět zážitek. Spojení obou pochodů v jeden termín je plánováno pouze pro rok 2017.

Účastník si tedy může vybrat jeden ze dvou připravených pochodů, případně se účastnit obou pochodů.

Během května zveřejníme mapy tras obou pochodů a nabídkou občerstvení, případně dalších služeb pro účastníky.

Veškeré nové informace zveřejňujeme prostřednictvím aktualit zde na webu a na našem Facebooku.

Váš organizační tým IPA pochodu.

Výzva

Tradičními účastníky IPA pochodu jsou lidé pracující v uniformách, „bojovníci“ se zbraní i beze zbraně a jejich příznivci. Není důležité, zda „bojují“ proti nepříteli, o zachování pořádku, s ohněm či o naše zdraví. Pro každý tento boj je třeba dostatek síly a všichni jsme si vědomi, že zdaleka nejen fyzické.

Mezi námi jsou však i bojovníci bez uniforem. Lidé, kteří denně bojují o plnohodnotné štěstí se svým životem a s tím, co přináší … lidé s hendikepem. Bojovníci, jejichž fyzická síla je často oslabena. O to víc nás ale často mohou naučit o síle duševní.

Během registrace účastníku, jsme byli jedním ze zájemců požádáni, zda by mohl odpochodovat pochod za „Terku“, dívku s hendikepem. Účastnit se pochodu v zastoupení nelze, ale touto žádostí se otevřelo téma, které vyústilo v následující výzvu.

Umožněme Terce projít trasu osobně a získat svou medaili.

Pojďme spojit své síly, předat si možné a získat neopakovatelné. Pojďme půjčit Terce, ale i dalším zájemcům z řad lidí s hendikepem své síly a pomozme jim projít trasu pochodu. Za svou fyzickou pomoc získáme pocit, že jsme se stali součástí prožitku a příběhu neobyčejného bojovníka. To je víc než předat medaili, víc než dát peněžní dar.

Co je IPA?

  • nezisková organizace
  • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v Národních sekcích 66 zemí světa
  • nestátní organizace (NGO) s poradním statutem v hospodářské a sociální radě OSN a Radě Evropy
  • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
  • politicky i odborně nezávislá, neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci
  • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnou zkušeností mezi policejními příslušníky

Plakát k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Níže si můžete stáhnout plakát ve dvou jazykových mutacích.

Plakáty jsou určené k propagaci Nočního IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu. Děkujeme za Vaši pomoc s propagací pochodů.