IX. ročník

Fotografie z VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu

Dne 23. června 2023 jsme na web doplnili fotografie z VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu.

Účastníkům nabízíme, že pokud budou chtít některou ze zde zveřejněných fotografií (na kterých jsou přímo oni nebo jejich kamarádi) zaslat ve větším rozlišení, tak bude stačit zaslat z jejich registračního e-mailu žádost na adresu admin@ipacz.cz, ve které bude uvedené označení vybraných fotografií (označení fotografie se Vám např. zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče, když při prohlížení zvětšených fotografií najedete kurzorem myši na View full size …).

Tato možnost je časově omezena do 31. srpna 2023 a dále je omezena na maximálně 15 fotografií na jeden e-mail použitý k registraci na IPA pochody v roce 2023.

V případě, že budete chtít stáhnout z našich webových stránek fotografie s Vaší osobou, napište nám na e-mail admin@ipacz.cz, fotografie bude poté na základě Vaší žádosti stažena.

Pro úplnost ještě uvádíme, že valnou většinu zveřejněných fotografií nafotila Lenka Chovancová a Aleš Černý.

Chcete-li zveřejnit Vaše fotografie z letošních IPA pochodů na našem webu, tak nám zašlete odkaz ke stažení fotografií na e-mail admin@ipacz.cz včetně jména / přezdívky, kterou chcete mít uvedenou u svých fotek. 🙂

Fotografie z VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu najdete v odkazu Foto – 2023 – VI. ročník Nočního IPA pochodu a IX. ročník IPA pochodu.

Poděkování účastníkům VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu

Organizátoři VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu velmi děkují všem našim účastníkům, kteří se v letošním roce našich pochodů zúčastnili. Ať již jste byli z blízkého okolí nebo vzdálenějších míst naší krásné republiky, či jste byli ze zahraničí, moc vám děkujeme, že jste vážili své kroky na start IPA pochodů. Toto poděkování se určitě týká všech, kteří byli u nás poprvé či se k nám pravidelně vrací a doufáme, že se k nám po letošním ročníku účastníci budou chtít vrátit i v dalším letech. Nakonec i to počasí bylo k našim účastníkům milosrdné a snad nikdo extrémně nezmokl. 😉

Velké poděkování patří našemu generálnímu partnerovi 7. mechanizované brigádě „Dukelské“, hlavnímu partnerovi 71. mechanizovanému praporu a dalším partnerům a sponzorům, bez jejichž obětavé pomoci by letošní ročník IPA pochodů nemohl vzniknout a nemohli bychom pro naše účastníky připravit a zajistit takové zázemí jako v letošním roce.

Bohužel máme větší časový „popochodový jet lag“, na který navazují pracovní povinnosti v následujícím pracovním týdnu, tak se musíme omluvit, že nejsme většinou schopni obratem reagovat na dotazy, které jste nám zaslali e-mailem bezprostředně před začátkem IPA pochodů či v jejich průběhu.

Fotografie z letošních pochodů se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, avšak dříve než za 14 dní to nejspíš nebude. O zveřejnění budeme informovat v aktualitě na našem webu a na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram), kde jsme letos stejně jako v loňském roce dávali i fotografie a videa z průběhu IPA pochodů. Tak nás nezapomeňte sledovat. 🙂

Informace pro účastníky VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k jejich průběhu (účastníky, kteří registrovali skupinu a uvedli do registračního formuláře pouze svou kontaktní e-mailovou adresu, prosíme, aby informace předali členům své skupiny):

VI. ročník Nočního IPA pochodu 2023
a
IX. ročník IPA pochodu 2023

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávání ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod pochod absolvuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Pokyny a doporučení:
Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci.
Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
Rovněž doporučujeme našim účastníkům sledovat předpověď počasí a zvolit si v závislosti na předpovědi odpovídající oblečení (při nepřízni počasí nezapomeňte na pláštěnku či goretexové doplňky).
Žádáme naše účastníky, aby odpadky vyhazovali pouze v místech k tomu určených (pytle na odpadky budou i na každém CP a v prostoru startu/cíle).
Dále upozorňujeme, že prostor startu/cíle je v objektu kasáren, kde je přísný zákaz rozdělávání ohně a kouřit se může pouze v místech, která jsou k tomu určená.
Část tras vede po zpevněných komunikacích, proto doporučujeme zvolit vhodnou obuv a nováčkům doporučujeme užít před pochodem tabletku magnésia (proti svalovým křečím).
Doporučujeme Vám si znovu přečíst Propozice IPA pochodů 2023.
Vaši prezentaci rovněž urychlí znalost svého startovního čísla – startovní číslo jsme Vám zaslali i v e-mailu, který Vás informoval o dokončení Vaší registrace.

Příjezd:
Naplánujte si příchod do areálu kasáren VÚ 4428 Hranice, okr. Přerov s časovým předstihem. Areál kasáren VÚ 4428 Hranice, okr. Přerov bude účastníkům zpřístupněn v pátek 9.6.2023 od 18:00 hodin.

Pro nastavení navigací můžete použít adresu: Kpt. Jaroše 1186, 753 01 Hranice.
Případně můžete použít souřadnice: 49°33’01.6″N 17°43’40.3″E.

Parkování:
Pro účastníky IPA pochodů je zajištěno parkoviště v areálu kasáren 71. mechanizovaného praporu, tedy v místě startu IPA pochodů.

Prezentace:
Prezentace VI. ročníku Nočního IPA pochodu bude spuštěna v 20:00 hodin dne 9.6.2023.
Prezentace IX. ročníku IPA pochodu bude spuštěna v 06:30 hodin dne 10.6.2023.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů ve výše uvedených časech prezentace. Registrační komisaři mají seřazeny Vaše startovní karty dle startovních čísel. Přiřazení startovních čísel jednotlivým registračním komisařům je dáno na informační ceduli nad jejich hlavou.

Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.
Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 23:00 hodin/10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Pochodové mapy – pro každého účastníka pochodů bude připravena u registračních komisařů barevná pochodová mapa. Mapy pro Noční IPA pochod a IPA pochod jsou odlišné.
Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, či jen rozhovoru s přáteli.
Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodů vyzvednou malý balíček s občerstvením. I v letošním ročníku mají registrovaní účastníci zajištěnou teplou stravu bez doplatku (noc – vepřový guláš s pečivem, den – kuřecí steak s pečivem), která bude účastníkům vydána oproti startovní kartě.

Start:
Průběžný start účastníku Nočního IPA pochodu je 9.6.2023 v čase 22:00 – 23:00 hodin.
Průběžný start účastníků IPA pochodu je 10.6.2023 v čase 07:00 – 10:00 hodin.

Po 23:00 hodině/po 10:00 hodině budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě, kteří budou startovat na uvolněná čísla po registrovaných účastnících, kteří se nedostavili na start IPA pochodu. Dle okolností Vám přesný čas startu do startovní karty zaznamenají startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

V prostoru startu/cíle, stejně jako na trasách pochodů, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trasách využijte telefonní číslo +420 702 000 578, které naleznete i na startovních mapách. Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo (SOS číslo) je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Trasy IPA pochodů:
Trasy IPA pochodů budou vyznačeny pomocí směrových šipek nastříkaných značkovacím sprejem, fáborem a v případě Nočního IPA pochodu reflexním fáborem. Vzorové značení tras IPA pochodů bude provedeno v prostoru startu.
Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP).

VI. ročník Nočního IPA pochodu:
Start: 22:00 – 23:00 hodin
CP1: 23:00 – 02:00 hodin – Radíkov – bude zde občerstvení – vajíčko s pivem / kofolou Zubr
Cíl: do 06:00 hodin

IX. ročník IPA pochodu:
Start: 07:00 – 10:00 hodin
CP1 (dlouhá trasa): 08:00 – 13:00 hodin – Maleník – bude zde občerstvení – vajíčko s pivem / kofolou Zubr
CP2 (společný): 08:00 – 15:30 hodin – Pivovar CHORS
Cíl: do 17:00 hodin

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na univerzální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Cíl:
V cíli Vám startéři zaznamenají přesný čas příchodu do startovní karty, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

Další informace a služby:
Pro potřeby účastníků bude areál vybaven celkem 6 ks mobilních WC a umyvadly.
Pořadatelé účastníkům připraví na trasu osvěžující balíčky s balenou pitnou vodou, všichni registrovaní účastníci mají navíc ve svém startovném teplou stravu.

Výdej objednaných triček s logem IPA pochodu od firmy MAKA-DESIGN bude v pokladně IPA pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Výdej objednaných nášivek od společnosti Urban bude s největší pravděpodobností v místě pouze v době konání denního IPA pochodu.

Prodej střípků pamětní mince bude v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů (IPA pochod, Noční IPA pochod a Československý IPA pochod) do pochodových záznamníků lze získat v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Věříme, že si IPA pochody 2023 užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodů

Registrace na místě – VI. ročník Nočního IPA pochodu a IX. ročník IPA pochodu

V případě, že si registrovaní účastníci VI. ročníku Nočního IPA pochodu nevyzvednou svou startovní kartu v pátek 9. června 2023 do 23:00 hodin, tak bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě pro další zájemce.

To stejné platí pro účastníky IX. ročníku IPA pochodu, kteří tak neučiní v sobotu 10. června 2023 do 10:00 hodin.

Pro případné zájemce o registraci na místě máme nejspíš potěšující zprávu, neboť ještě zbývá několik volných míst do naplnění startovní listiny. Registrovaní na místě, na které vyjdou tato startovní místa, tak nebudou muset čekat na uvolnění startovního místa po registrovaném účastníkovi, který se nedostaví na start a budou moci odstartovat dříve než ve 23:00/10:00 hod. 🙂

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

z důvodu volných startovních čísel ve startovní listině pro VI. ročník Nočního IPA pochodu a IX. ročník IPA pochodu vyhlašujeme mimořádnou registraci.

Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 20:00 hodin dne 4. června 2023 přes registrační formulář.

Startovné je v případě mimořádné registrace nutné uhradit bez prodlení na účet IPA Hranice, uvedený v Podmínkách registrace.