V. ročník

Fotografie z V. ročníku IPA pochodu

Dne 16. června 2019 jsme na web doplnili fotografie z V. ročníku IPA pochodu.

Účastníkům nabízíme, že pokud budou chtít některou ze zde zveřejněných fotografií zaslat ve větším rozlišení, tak bude stačit zaslat z jejich registračního e-mailu žádost na adresu admin@ipacz.cz, ve které bude uvedené označení vybraných fotografií (označení fotografie se Vám např. zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče, když při prohlížení zvětšených fotografií najedete kurzorem myši na View full size …).

Tato možnost je časově omezena do 31. července 2019 a dále je omezena na maximálně 10 fotografií na jeden e-mail použitý k registraci na V. ročník IPA pochodu.

V případě, že budete chtít stáhnout z našich webových stránek fotografie s Vaší osobou, napište nám na e-mail admin@ipacz.cz, fotografie bude poté na základě Vaší žádosti stažena.

Pro úplnost ještě uvádíme, že valnou většinu zveřejněných fotografií nafotili Marek Lehký a Eliška Lehká, a fotografie nám zaslal i Josef Franc z územní skupiny IPA Prostějov, jehož fotografie naleznete ve spodní části stránky. Děkujeme za jejich práci. 🙂

Fotografie z V. ročníku IPA pochodu najdete v odkazu Foto – 2019 – V. ročník IPA pochodu.

Informace pro účastníky V. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o naše IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k průběhu:

V. ročníku IPA pochodu 2019

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb. (zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávaní ohňů v lese a kouření v lese), Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.

Doporučujeme Vám, si znovu přečíst Propozice IPA pochodu.

Naplánujte si příjezd k vyzvednutí startovní karty – prezentace bude spuštěna v 6:30 hod. Pro nastavení navigací ve vozidle můžete použít adresu přilehlého Zemědělského družstva Partutovice: Partutovice č.p. 105, Partutovice, okr. Přerov.

Sportovní areál Partutovice bude pro účastníky s příjezdem v pátek 7.6.2019 připraven od 18:00 hodin. Na místě bude možnost zakoupení drobného občerstvení, zábava, sociální zařízení včetně sprch, které bude k dispozici účastníkům pochodu až do sobotních 18:00 hod.

Obec Partutovice je malá a nedisponuje parkovací plochou s rozsahem pro naše potřeby. Proto prosím, respektuje pokynů označených pořadatelů, kteří Vám budou v sobotu 8.6.2019 od 5:15 hodin k dispozici a usměrňovat přijíždějící vozidla. Důležité je, aby každý řidič parkoval v souladu s pravidly silničního provozu. Pořadatel IPA pochodu neodpovídá za případné protiprávní stání vozidla účastníků.

Start IPA pochodu je průběžný v čase 7:30 – 10:00 hodin. Po tomto čase budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě a to do 10:30 hodin.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů od 6:30 do 10:00 hodin. Současně s tímto budete vyzváni k prokázání Vaší totožnosti (OP či jiným osobním dokladem s fotografií). Ověřování totožnosti je dáno Propozicemi pochodu pro všechny účastníky. Startovní kartu, prosím, chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Abychom předešli frontám u vydávání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, jídla či jen rozhovoru s přáteli.

Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodu vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu (1,5 litru). Na CP3 (trasa 29 km) bude zajištěno pro účastníky točené pivo a další balená voda (1,5 litr).

V prostoru startu/cíle, stejně jako na trase, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trase Vám doporučujeme si opsat či vyfotit do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, která najdete na registraci a všech CP. Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo uvedené na startovní kartě a mapě.

Trasy IPA pochodu budou vyznačeny pomocí směrových šipek, nastříkaných značkovacím sprejem.

Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP):

  • CP1: 07:00 – 12:00 hodin
  • CP2: 08:00 – 14:00 hodin
  • CP3: 09:30 – 15:00 hodin
  • CP4: 08:00 – 17:00 hodin

V cíli Vám do Vaší startovní karty bude zaznamenán čas. Od této chvíle bude opět záležet jen na Vás, zda si zajdete hned vyzvednout ocenění, nebo se zajdete občerstvit. Stánek s občerstvením bude v prostoru Sportovního areálu fungovat od pátku 18:00 hodin do soboty 19:00 hodin.

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na tel. číslo +420 732 977 150.

Slosování o věcné ceny od sponzorů – v cíli si bude moci každý účastník zúčastnit slosování o věcnou cenu. Slosování bude probíhat v Pokladně pochodu do 18:00 hodin.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v čase: v pátek 18:00 -20:00 hodin, v sobotu 7:00 – 18:00 hodin v Kanceláři pochodu. Zajistili jsme i menší množství nášivek k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu v sobotu od 07:00 do 18:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů do pochodových záznamníků lze získat v Pokladně pochodu v sobotu od 07:00 do 18:00 hodin.

Těšíme se, že si V. ročník IPA pochodu užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodu

Registrovaní účastníci – květen 2019

V měsíci květnu 2019 se na V. ročník IPA pochodu přihlásilo celkem 140 účastníků.

Nejvíce účastníků je z řad vojáků (40), druhou příčku obsadili policisté (38) a třetí příčku obsadila kategorie jiné / neuvedeno (37).

Členů IPA je mezi přihlášenými účastníky 12, tzn. cca 9 procent.

Mezi účastníky mají velkou převahu účastníci z Česka (115), druhou příčku obsadili účastníci ze Slovenska (18), třetí příčku obsadili účastníci z Německa (4), kterým dýchají na záda účastníci z Litvy (2) a jeden účastník z Polska.

Trasu o délce 29 km si zvolilo 83 účastníků (cca 60 procent), kratší trasu v délce 15 km si zvolilo 57 účastníků.

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

z důvodu volných startovních čísel ve startovní listině pro V. ročník IPA pochodu vyhlašujeme mimořádnou registraci.

Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 24:00 hodin dne 4. června 2019 přes registrační formulář.

Startovné ve výši 600,- Kč je v případě mimořádné registrace nutné uhradit bez prodlení na účet IPA Hranice, uvedený v Podmínkách registrace.

O možnosti registrace na místě budeme informovat během 6. června 2019.