II. ročník Nočního

Fotografie z II. ročníku Nočního IPA pochodu

Dne 7. prosince 2019 jsme na web doplnili fotografie z II. ročníku Nočního IPA pochodu.

Účastníkům nabízíme, že pokud budou chtít některou ze zde zveřejněných fotografií zaslat ve větším rozlišení, tak bude stačit zaslat z jejich registračního e-mailu žádost na adresu admin@ipacz.cz, ve které bude uvedené označení vybraných fotografií (označení fotografie se Vám např. zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče když najedete kurzorem myši na náhled fotografie).

Tato možnost je časově omezena do 31. prosince 2019 a dále je omezena na maximálně 10 fotografií na jeden e-mail použitý k registraci na II. ročník Nočního IPA pochodu.

V případě, že budete chtít stáhnout z našich webových stránek fotografie s Vaší osobou, napište nám na e-mail admin@ipacz.cz, fotografie bude poté na základě Vaší žádosti stažena.

Pro úplnost ještě uvádíme, že valnou většinu zveřejněných fotografií nafotila Petra Garlíková a Marek Lehký, fotografie nám zaslal i náš účastník Libor Ptáček, jehož fotografie naleznete ve spodní části stránky. Všem patří velké poděkování.

Fotografie z II. ročníku Nočního IPA pochodu najdete v odkazu Foto – 2019 – II. ročník Nočního IPA pochodu.

Registrace na místě – II. ročník Nočního IPA pochodu

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu v pátek 22. listopadu 2019 do 22:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě pro další zájemce.

V pátek 22. listopadu 2019 od 18:00 hodin (ne dříve) začneme vést seznam, do kterého budeme zaznamenávat případné zájemce o registraci na místě. Do tohoto seznamu se budete moci přihlásit buď přímo v registračních prostorách u vedoucího registrace nebo také na SOS telefonním čísle IPA pochodu +420 732 977 150 – to abychom neznevýhodňovali účastníky z větší dálky.

Informace pro účastníky II. ročníku Nočního IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o naše IPA pochody. Prosíme, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k průběhu:

NOČNÍHO IPA POCHODU
22.-23.11.2019

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávaní ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Účastník Nočního IPA pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci. Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.

Doporučujeme Vám, si znovu přečíst Propozice Nočního IPA pochodu.

Naplánujte si příjezd k vyzvednutí startovní karty. Pro nastavení navigací ve vozidle můžete použít adresu Nového klubu, tedy: Hranice, okr. Přerov, kpt. Jaroše 1186. Venkovní prostory Nového klubu a parkovací plocha, bude pro účastníky připravena od 18:00 hodin. Od křižovatky ulic Purgešova a kpt. Jaroše (řidičům bude ku pomoci označený pořadatel), bude vyznačený směr na parkovací plochu u Nového klubu. V čase 21:50-21:59 proběhne před Novým klubem krátká zdravice hostů účastníkům pochodu. Start Nočního IPA pochodu je hromadný v 22:00 hodin (před tímto časem nesmějí účastníci zahájit pochod, porušení tohoto pravidla je důvod k diskvalifikaci účastníka). V čase od 22:10 hod. bude probíhat případná registrace na místě. Registrovaní účastníci na místě budou moci odstartovat pouze do 22:30 hodin. Poté bude start uzavřen.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů od 18:00 do 22:00 hodin. Současně s tímto budete vyzvání k prokázání Vaší totožnosti (OP či jiným osobním dokladem s fotografií). Ověřování totožnosti je dáno Propozicemi pochodu pro všechny účastníky. Startovní kartu, prosím, chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolním bodem, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 22:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

V případě volných startovních čísel bude možná registrace na místě (do vydání startovního čísla 500). O této možnosti budeme informovat 20.11.2019 na našem webu a Facebooku v aktualitě. Informace o možnosti registrace na místě Vám podají registrační komisaři a Kancelář pochodu.

Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsem pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, nebo jen rozhovoru s přáteli.

Po vyzvednutí startovní karty si účastníci Nočního IPA pochodu vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu. Na CP1 bude zajištěno pro účastníky teplé občerstvení.

V prostoru startu/cíle bude pro Vaše potřeby zajištěna motorizovaná Zdravotnická služba AČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trase Vám doporučujeme opsat či vyfotit si do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, které najdete na registraci a na CP). Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo uvedené na startovní kartě a mapě. Zdravotnická služba AČR bude přítomna i na CP v době jeho otevření.

Trasa Nočního IPA pochodu bude vyznačena pomocí reflexních fáborů a chemických světel. Rovněž může být použito značkovacího spreje (v zastavěné části a na asfaltovém povrchu trasy). Účastníci jsou povinni absolvovat pochod po vyznačené trase, dle mapy. Porušení tohoto pravidla je důvod k diskvalifikaci účastníka. Pořadatelé jsou oprávněni provést kontrolu v místech, kudy trasa pochodu nevede.

Zvláště účastníky, kteří plánují trasu Nočního IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací dobu kontrolního stanoviště (CP):

  • CP1 (Helfštýn): 23:30 – 02:30 hodin

V cíli – Vám do Vaší startovní karty bude zaznamenán čas. Od této chvíle bude opět záležet jen na Vás, zda si zajdete hned vyzvednout ocenění, nebo se zajdete občerstvit. Stánek s občerstvením bude v prostoru Nového klubu fungovat nepřetržitě od pátku 18:00 hodin do soboty 06:00 hodin.

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na tel. číslo +420 732 977 150.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v čase od pátku 18:00 do soboty 06:00 hodin v Kanceláři pochodu. Zajistili jsme i menší množství nášivek k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu do soboty 06:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů do pochodových záznamníků lze získat v Pokladně pochodu v čase od pátku 18:00 do soboty 06:00 hodin.

Odpočinek po pochodu bude umožněn i v našich vystavěných a vytápěných stanech v areálu Nového klubu, případně ve vlastních stanech postavených na označeném místě. Účastníkům je zakázáno přespat v zaparkovaných vozidlech v areálu kasáren.

Těšíme se, že si Noční IPA pochod užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nové místa i kamarády.

Váš organizační tým Nočního IPA pochodu

Registrace náhradníků na II. ročník Nočního IPA pochodu

Dosažením počtu 500 registrovaných účastníků byla naplněna startovní listina II. ročníku Nočního IPA pochodu. Řádná registrace byla tímto ukončena.

Případní další zájemci mohou být registrováni už jen jako náhradníci. Pokud se uvolní místo na Nočním IPA pochodě, bude organizátorem pochodu telefonicky kontaktován registrovaný náhradník, zda jeho zájem o účast na Nočním IPA pochodě trvá. V kladném případě bude s náhradníkem dohodnutý způsob platby startovného (na účet IPA Hranice nebo na místě) a bude mu přiděleno startovní číslo v rozmezí 1 – 500.

Obdržíte-li registrační email se startovním číslem větším než 500, neplaťte automaticky startovné na účet IPA Hranice, startovné plaťte pouze po telefonické dohodě s organizátorem pochodu.