Ocenění

VI. ročník Nočního IPA pochodu

Legenda k barvám stuhy:

 • 1/4 stuhy je česká trikolóra
 • 1/2 stuhy je v barvě zelené s červenou linkou, která odkazuje na zelené četnické uniformy s červenými výložkami
 • 1/4 stuhy vychází ze znaku 71. mechanizovaného praporu, který je hlavní partner IPA pochodu

Medaile Nočního IPA pochodu je tvořena hvězdou, která vychází ze znaku Policie ČR a odkazuje tak na současné či bývalé policisty, kteří jsou členy IPA. Hvězda je také spojena s noční oblohou, proto byl tento tvar zvolen pro medaili Nočního IPA pochodu. Součástí medaile je i dýka, která odkazuje na armádu, jenž se nemalou částí podílí na organizaci IPA pochodů.

Jednotlivé ročníky budou rozlišeny počtem červených linek ve středu stuh a kovovými minuaturami ve stužkách.

Líc medaile obsahuje znak International Police Association, rub medaile obsahuje katastrální mapku města Hranice s obcí Radíkov, přes kterou povede trať pochodu.

Pořadatelé IPA pochodů připravují následnou sérii pochodů, kdy u:

 • V. ročníku Nočního IPA pochodu v roce 2022 byl pamětní odznak v barevném provedení staroměď
 • VI. ročníku Nočního IPA pochodu v roce 2023 bude pamětní odznak v barevném provedení starozinek
 • VII. ročníku Nočního IPA pochodu v roce 2024 bude pamětní odznak v barevném provedení staromosaz

IX. ročník IPA pochodu

Legenda k barvám stuhy:

 • 1/4 stuhy vychází ze znaku 71. mechanizovaného praporu, který je hlavní partner IPA pochodu
 • 1/2 stuhy je v barvě bleděmodré s červenou linkou, kdy bleděmodrá barva je barva policie a červená linka představuje červené lemování nových policejních uniforem odkazující na historické tradice četnických uniforem
 • 1/4 stuhy je česká trikolóra

Medaile IPA pochodu je tvořena křížem tvořeným ze čtyř lipových listů, který tvoří střed znaku Policie ČR a odkazuje tak na současné či bývalé policisty, kteří jsou členy IPA. Lipové listy jsou zároveň českými symboly.

Jednotlivé ročníky budou rozlišeny počtem červených linek ve středu stuh a kovovými minuaturami ve stužkách.

Líc medaile obsahuje znak International Police Association, rub medaile obsahuje katastrální mapku města Hranice s obcí Černotín, přes kterou povede trať pochodu.

Pořadatelé IPA pochodů připravují následnou sérii pochodů, kdy u:

 • VIII. ročníku IPA pochodu v roce 2022 byl pamětní odznak v barevném provedení staroměď
 • IX. ročníku IPA pochodu v roce 2023 bude pamětní odznak v barevném provedení starozinek
 • X. ročníku IPA pochodu v roce 2024 bude pamětní odznak v barevném provedení staromosaz

Bonus – skládaná pamětní mince

Skládaná pamětní mince je připravena na tři ročníky 2022 – 2024 Nočního IPA pochodu a IPA pochodu. Tato mince se proto skládá ze šesti střípků. Za každý absolvovaný pochod obdrží účastník jeden střípek.

Pořadatel si je vědom, že ne každý účastník se bude moci zúčastnit všech šesti pochodů, proto si budou moci zájemci chybějící střípek dokoupit za 50 Kč.