Ubytování

Pro účastníky Nočního IPA pochodu a IPA pochodu bude v blízkosti místa startu / cíle IPA pochodu vyčleněn prostor pro výstavbu vlastních stanů.

Další varianta bude se ubytovat ve vystavěném vojenském stanu, který bude připraven pro tento účel. Zde bude platit pravidlo, kdo dřív přijde, ten si lehne. 🙂

Pro účastníky, kteří zvažují ubytování hotelového typu před/po IPA pochodech v Hranicích, odkazujeme na nabídku Informačního centra Hranice, kterou naleznete na webových stránkách https://infocentrum-hranice.cz/sluzby/ubytovani/.