Informace pro účastníky II. ročníku Nočního IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o naše IPA pochody. Prosíme, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k průběhu:

NOČNÍHO IPA POCHODU
22.-23.11.2019

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávaní ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Účastník Nočního IPA pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci. Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.

Doporučujeme Vám, si znovu přečíst Propozice Nočního IPA pochodu.

Naplánujte si příjezd k vyzvednutí startovní karty. Pro nastavení navigací ve vozidle můžete použít adresu Nového klubu, tedy: Hranice, okr. Přerov, kpt. Jaroše 1186. Venkovní prostory Nového klubu a parkovací plocha, bude pro účastníky připravena od 18:00 hodin. Od křižovatky ulic Purgešova a kpt. Jaroše (řidičům bude ku pomoci označený pořadatel), bude vyznačený směr na parkovací plochu u Nového klubu. V čase 21:50-21:59 proběhne před Novým klubem krátká zdravice hostů účastníkům pochodu. Start Nočního IPA pochodu je hromadný v 22:00 hodin (před tímto časem nesmějí účastníci zahájit pochod, porušení tohoto pravidla je důvod k diskvalifikaci účastníka). V čase od 22:10 hod. bude probíhat případná registrace na místě. Registrovaní účastníci na místě budou moci odstartovat pouze do 22:30 hodin. Poté bude start uzavřen.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů od 18:00 do 22:00 hodin. Současně s tímto budete vyzvání k prokázání Vaší totožnosti (OP či jiným osobním dokladem s fotografií). Ověřování totožnosti je dáno Propozicemi pochodu pro všechny účastníky. Startovní kartu, prosím, chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolním bodem, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 22:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

V případě volných startovních čísel bude možná registrace na místě (do vydání startovního čísla 500). O této možnosti budeme informovat 20.11.2019 na našem webu a Facebooku v aktualitě. Informace o možnosti registrace na místě Vám podají registrační komisaři a Kancelář pochodu.

Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsem pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, nebo jen rozhovoru s přáteli.

Po vyzvednutí startovní karty si účastníci Nočního IPA pochodu vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu. Na CP1 bude zajištěno pro účastníky teplé občerstvení.

V prostoru startu/cíle bude pro Vaše potřeby zajištěna motorizovaná Zdravotnická služba AČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trase Vám doporučujeme opsat či vyfotit si do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, které najdete na registraci a na CP). Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo uvedené na startovní kartě a mapě. Zdravotnická služba AČR bude přítomna i na CP v době jeho otevření.

Trasa Nočního IPA pochodu bude vyznačena pomocí reflexních fáborů a chemických světel. Rovněž může být použito značkovacího spreje (v zastavěné části a na asfaltovém povrchu trasy). Účastníci jsou povinni absolvovat pochod po vyznačené trase, dle mapy. Porušení tohoto pravidla je důvod k diskvalifikaci účastníka. Pořadatelé jsou oprávněni provést kontrolu v místech, kudy trasa pochodu nevede.

Zvláště účastníky, kteří plánují trasu Nočního IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací dobu kontrolního stanoviště (CP):

  • CP1 (Helfštýn): 23:30 – 02:30 hodin

V cíli – Vám do Vaší startovní karty bude zaznamenán čas. Od této chvíle bude opět záležet jen na Vás, zda si zajdete hned vyzvednout ocenění, nebo se zajdete občerstvit. Stánek s občerstvením bude v prostoru Nového klubu fungovat nepřetržitě od pátku 18:00 hodin do soboty 06:00 hodin.

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na tel. číslo +420 732 977 150.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v čase od pátku 18:00 do soboty 06:00 hodin v Kanceláři pochodu. Zajistili jsme i menší množství nášivek k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu do soboty 06:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů do pochodových záznamníků lze získat v Pokladně pochodu v čase od pátku 18:00 do soboty 06:00 hodin.

Odpočinek po pochodu bude umožněn i v našich vystavěných a vytápěných stanech v areálu Nového klubu, případně ve vlastních stanech postavených na označeném místě. Účastníkům je zakázáno přespat v zaparkovaných vozidlech v areálu kasáren.

Těšíme se, že si Noční IPA pochod užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nové místa i kamarády.

Váš organizační tým Nočního IPA pochodu