Informace pro účastníky VI. ročníku Nočního IPA pochodu a IX. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k jejich průběhu (účastníky, kteří registrovali skupinu a uvedli do registračního formuláře pouze svou kontaktní e-mailovou adresu, prosíme, aby informace předali členům své skupiny):

VI. ročník Nočního IPA pochodu 2023
a
IX. ročník IPA pochodu 2023

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávání ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod pochod absolvuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Pokyny a doporučení:
Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci.
Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
Rovněž doporučujeme našim účastníkům sledovat předpověď počasí a zvolit si v závislosti na předpovědi odpovídající oblečení (při nepřízni počasí nezapomeňte na pláštěnku či goretexové doplňky).
Žádáme naše účastníky, aby odpadky vyhazovali pouze v místech k tomu určených (pytle na odpadky budou i na každém CP a v prostoru startu/cíle).
Dále upozorňujeme, že prostor startu/cíle je v objektu kasáren, kde je přísný zákaz rozdělávání ohně a kouřit se může pouze v místech, která jsou k tomu určená.
Část tras vede po zpevněných komunikacích, proto doporučujeme zvolit vhodnou obuv a nováčkům doporučujeme užít před pochodem tabletku magnésia (proti svalovým křečím).
Doporučujeme Vám si znovu přečíst Propozice IPA pochodů 2023.
Vaši prezentaci rovněž urychlí znalost svého startovního čísla – startovní číslo jsme Vám zaslali i v e-mailu, který Vás informoval o dokončení Vaší registrace.

Příjezd:
Naplánujte si příchod do areálu kasáren VÚ 4428 Hranice, okr. Přerov s časovým předstihem. Areál kasáren VÚ 4428 Hranice, okr. Přerov bude účastníkům zpřístupněn v pátek 9.6.2023 od 18:00 hodin.

Pro nastavení navigací můžete použít adresu: Kpt. Jaroše 1186, 753 01 Hranice.
Případně můžete použít souřadnice: 49°33’01.6″N 17°43’40.3″E.

Parkování:
Pro účastníky IPA pochodů je zajištěno parkoviště v areálu kasáren 71. mechanizovaného praporu, tedy v místě startu IPA pochodů.

Prezentace:
Prezentace VI. ročníku Nočního IPA pochodu bude spuštěna v 20:00 hodin dne 9.6.2023.
Prezentace IX. ročníku IPA pochodu bude spuštěna v 06:30 hodin dne 10.6.2023.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů ve výše uvedených časech prezentace. Registrační komisaři mají seřazeny Vaše startovní karty dle startovních čísel. Přiřazení startovních čísel jednotlivým registračním komisařům je dáno na informační ceduli nad jejich hlavou.

Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.
Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 23:00 hodin/10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Pochodové mapy – pro každého účastníka pochodů bude připravena u registračních komisařů barevná pochodová mapa. Mapy pro Noční IPA pochod a IPA pochod jsou odlišné.
Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, či jen rozhovoru s přáteli.
Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodů vyzvednou malý balíček s občerstvením. I v letošním ročníku mají registrovaní účastníci zajištěnou teplou stravu bez doplatku (noc – vepřový guláš s pečivem, den – kuřecí steak s pečivem), která bude účastníkům vydána oproti startovní kartě.

Start:
Průběžný start účastníku Nočního IPA pochodu je 9.6.2023 v čase 22:00 – 23:00 hodin.
Průběžný start účastníků IPA pochodu je 10.6.2023 v čase 07:00 – 10:00 hodin.

Po 23:00 hodině/po 10:00 hodině budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě, kteří budou startovat na uvolněná čísla po registrovaných účastnících, kteří se nedostavili na start IPA pochodu. Dle okolností Vám přesný čas startu do startovní karty zaznamenají startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

V prostoru startu/cíle, stejně jako na trasách pochodů, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trasách využijte telefonní číslo +420 702 000 578, které naleznete i na startovních mapách. Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo (SOS číslo) je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Trasy IPA pochodů:
Trasy IPA pochodů budou vyznačeny pomocí směrových šipek nastříkaných značkovacím sprejem, fáborem a v případě Nočního IPA pochodu reflexním fáborem. Vzorové značení tras IPA pochodů bude provedeno v prostoru startu.
Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP).

VI. ročník Nočního IPA pochodu:
Start: 22:00 – 23:00 hodin
CP1: 23:00 – 02:00 hodin – Radíkov – bude zde občerstvení – vajíčko s pivem / kofolou Zubr
Cíl: do 06:00 hodin

IX. ročník IPA pochodu:
Start: 07:00 – 10:00 hodin
CP1 (dlouhá trasa): 08:00 – 13:00 hodin – Maleník – bude zde občerstvení – vajíčko s pivem / kofolou Zubr
CP2 (společný): 08:00 – 15:30 hodin – Pivovar CHORS
Cíl: do 17:00 hodin

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na univerzální SOS telefonní číslo +420 778 88 55 89. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Cíl:
V cíli Vám startéři zaznamenají přesný čas příchodu do startovní karty, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

Další informace a služby:
Pro potřeby účastníků bude areál vybaven celkem 6 ks mobilních WC a umyvadly.
Pořadatelé účastníkům připraví na trasu osvěžující balíčky s balenou pitnou vodou, všichni registrovaní účastníci mají navíc ve svém startovném teplou stravu.

Výdej objednaných triček s logem IPA pochodu od firmy MAKA-DESIGN bude v pokladně IPA pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Výdej objednaných nášivek od společnosti Urban bude s největší pravděpodobností v místě pouze v době konání denního IPA pochodu.

Prodej střípků pamětní mince bude v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů (IPA pochod, Noční IPA pochod a Československý IPA pochod) do pochodových záznamníků lze získat v pokladně pochodu od pátku 20:00 hodin do soboty 16:00 hodin.

Věříme, že si IPA pochody 2023 užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodů