Poděkování účastníkům V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu

Organizátoři V. ročníku Nočního IPA pochodu a VIII. ročníku IPA pochodu velmi děkují všem našim účastníkům, kteří se v letošním roce našich pochodů zúčastnili. Ať již jste byli z blízkého okolí nebo vzdálenějších míst naší krásné republiky, či jste byli ze zahraničí, moc vám děkujeme, že jste vážili své kroky na start IPA pochodů. Toto poděkování se určitě týká všech, kteří byli u nás poprvé či se k nám pravidelně vrací a doufáme, že se k nám po letošním ročníku účastníci budou chtít vrátit i v dalším letech.

Velké poděkování patří našemu generálnímu partnerovi 7. mechanizované brigádě „Dukelské“, hlavnímu partnerovi 71. mechanizovanému praporu a i dalším partnerům a sponzorům, bez jejichž obětavé pomoci by letošní ročník IPA pochodů nemohl vzniknout a nemohli jsme pro naše účastníky připravit a zajistit takové zázemí jako v letošním roce.

Bohužel máme větší časový „popochodový jet lag“, na který navazují pracovní povinnosti v následujícím pracovním týdnu, tak se musíme omluvit, že nejsme schopni obratem reagovat na dotazy, které jste nám zaslali e-mailem bezprostředně před začátkem IPA pochodů či v jejich průběhu.

Fotografie z letošních pochodů se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, jako nejzazší si stanovíme termín nejpozději do 14 dnů. O zveřejnění budeme informovat v aktualitě na našem webu a na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram), kde jsme poprvé v letošním roce dávali i fotografie a videa z průběhu IPA pochodů. Tak nás nezapomeňte sledovat. 😉