V. ročník Nočního

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

z důvodu volných startovních čísel ve startovní listině pro V. ročník Nočního IPA pochodu a VIII. ročník IPA pochodu vyhlašujeme mimořádnou registraci.

Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 24:00 hodin dne 5. června 2022 přes registrační formulář.

Startovné je v případě mimořádné registrace nutné uhradit bez prodlení na účet IPA Hranice, uvedený v Podmínkách registrace.

Parkování pro účastníky IPA pochodů 2022

Upozorňujeme účastníky letošních IPA pochodů, že v místě startu IPA pochodů nemohou parkovat svá motorová vozidla.

Pro účastníky IPA pochodů bylo zajištěno parkoviště v areálu kasáren 71. mechanizovaného praporu (v mapce označeno jako P1). Vzhledem k tomu, že areál kasáren je oplocený a střežený, doporučujeme účastníkům využít spíše toto parkoviště. Na tomto parkovišti bude k dispozici i jedno mobilní WC.

Další parkoviště v blízkosti startu IPA pochodů je parkoviště sportovního areálu SK Hranice (v mapce označeno jako P2).

V mapce jsou vyznačeny pěší trasy z těchto parkovišť k areálu FC Dukla Hranice, kde v letošním roce bude start IPA pochodů.

Omezení počtu registrovaných účastníků IPA pochodů 2022

Dnešním dnem omezujeme počet účastníků V. ročníku Nočního IPA pochodu na 330 registrovaných osob. Současně omezujeme počet účastníků VIII. ročníku IPA pochodu na 410 registrovaných osob.

Řádná registrace na IPA pochody 2022 bude ukončena 1.6.2022. K dnešnímu dni je na V. ročník Nočního IPA pochodu registrováváno 270 účastníků, na VIII. ročník IPA pochodu je registrováno 333 účastníků.

Věříme, že na všechny váhající zájemce o účast na IPA pochodech zbude startovní číslo. Důvodem omezení počtu účastníků je nutnost závazně objednat u výrobce ocenění. Ocenění se vyrábí na zakázku a pro každý jednotlivý pochod dle počtu registrovaných účastníků.

Ještě upozorňujeme, že ke konci měsíce května bude zkrácena určená doba pro zaplacení, abychom předešli problémům s dohledáváním plateb ke konci registrace z předešlých ročníků IPA pochodů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou na startu IPA pochodů 2022.

Registrovaní účastníci – duben 2022

V měsíci dubnu se přihlásilo na V. ročník Nočního IPA pochodu 122 účastníků a na VIII. ročník IPA pochodu 159 účastníků.

V. ročník Nočního IPA pochodu

Nejvíce účastníků je z kategorie jiné / neuvedeno (44), druhou příčku obsadili vojáci (31) a třetí příčku obsadili policisté (18).

Členů IPA je mezi přihlášenými účastníky 9, tzn. cca 7 procent.

Mezi účastníky mají velkou převahu účastníci z Česka (109), druhou příčku obsadili účastníci ze Slovenska (11) a třetí příčku obsadili účastníci z Německa (2).

VIII. ročník IPA pochodu

Nejvíce účastníků je z kategorie jiné / neuvedeno (58), druhou příčku obsadili policisté (40) a třetí příčku obsadili vojáci (22).

Členů IPA je mezi přihlášenými účastníky 32, tzn. cca 20 procent.

Mezi účastníky mají velkou převahu účastníci z Česka (129), druhou příčku obsadili účastníci ze Slovenska (26), třetí příčku obsadili účastníci z Německa (3) a čtvrtou příčku obsadil účastník z Rakouska (1).

Trasu o délce 12 km si zvolilo 83 účastníků, delší trasu v délce 22 km si zvolilo 76 účastníků.