registrace

Registrace na místě – II. ročník Nočního IPA pochodu

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu v pátek 22. listopadu 2019 do 22:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě pro další zájemce.

V pátek 22. listopadu 2019 od 18:00 hodin (ne dříve) začneme vést seznam, do kterého budeme zaznamenávat případné zájemce o registraci na místě. Do tohoto seznamu se budete moci přihlásit buď přímo v registračních prostorách u vedoucího registrace nebo také na SOS telefonním čísle IPA pochodu +420 732 977 150 – to abychom neznevýhodňovali účastníky z větší dálky.

Registrace náhradníků na II. ročník Nočního IPA pochodu

Dosažením počtu 500 registrovaných účastníků byla naplněna startovní listina II. ročníku Nočního IPA pochodu. Řádná registrace byla tímto ukončena.

Případní další zájemci mohou být registrováni už jen jako náhradníci. Pokud se uvolní místo na Nočním IPA pochodě, bude organizátorem pochodu telefonicky kontaktován registrovaný náhradník, zda jeho zájem o účast na Nočním IPA pochodě trvá. V kladném případě bude s náhradníkem dohodnutý způsob platby startovného (na účet IPA Hranice nebo na místě) a bude mu přiděleno startovní číslo v rozmezí 1 – 500.

Obdržíte-li registrační email se startovním číslem větším než 500, neplaťte automaticky startovné na účet IPA Hranice, startovné plaťte pouze po telefonické dohodě s organizátorem pochodu.

Registrace na II. ročník Nočního IPA pochodu

Na webové stránky jsme umístili Podmínky registrace a Propozice pochodu pro II. ročník Nočního IPA pochodu. Registrace na II. ročník Nočního IPA pochodu bude spuštěna 1.8.2019 v 18:00 hodin.

Při vyplňování registračního formuláře, zvláště pak svého jména, příjmení, hodnosti a titulů, buďte pozorní. To, co si do registračního formuláře napíšete, necháváme tisknout na certifikát.

Stále se ale stává, že nás po předání certifikátů oslovují účastníci, kteří mají certifikát vystavený např. na jméno „desatnik Petr Novak“, ač jsou „desátník Petr Novák“. Z tohoto důvodu Vám zasíláme v automatickém registračním e-mailu veškeré Vaše registrační údaje, aby jste si tyto údaje zkontrolovali.

Pro uvedení hodností v rámci registračního formuláře mají účastníci z Česka a Slovenska připravenou nabídku zkrácených tvarů hodností.

Děkujeme za Váš zájem o Noční IPA pochod a těšíme se na viděnou na jeho startu v pátek 22. listopadu 2019.

Váš organizační tým IPA pochodu

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

z důvodu volných startovních čísel ve startovní listině pro V. ročník IPA pochodu vyhlašujeme mimořádnou registraci.

Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 24:00 hodin dne 4. června 2019 přes registrační formulář.

Startovné ve výši 600,- Kč je v případě mimořádné registrace nutné uhradit bez prodlení na účet IPA Hranice, uvedený v Podmínkách registrace.

O možnosti registrace na místě budeme informovat během 6. června 2019.

Registrace na V. ročník IPA pochodu

Na webové stránky jsme umístili Podmínky registrace a Propozice pochodu pro V. ročník IPA pochodu. Jak jsme již informovali na našem Facebooku, tak registraci na V. ročník IPA pochodu spustíme 1. února 2019 v 18:00 hod.

Registrační formulář jsme částečně předělali, abychom sjednotili zápisy hodností od účastníků pochodu (týká se to účastníků z České republiky). Na začátku registrace si budete muset zvolit z níže uvedené nabídky.

Na základě Vašeho výběru se Vám zobrazí jedna z níže uvedených nabídek. Ta první je pro účastníky bez hodnosti, účastníky s jinou hodností než jsou uvedené v dalších nabídkách či účastníky z jiného státu než z České republiky.

Druhá nabídka je pro příslušníky policie, vězeňské služby, celní správy a hasiče z České republiky. Pokud zvolíte volbu ve výslužbě, tak Vám bude za hodnost doplněno v. v. (např. nprap. v. v.). Tuto zkratku budete mít uvedenou i na certifikátu.

Třetí nabídka je pro příslušníky Armády ČR, je zde možnost zvolit volbu v aktivní službě, v záloze (zkratka v z. za hodností) a ve výslužbě (zkratka v. v. za hodností).

Další volby jsou již stejné jako u předchozích ročníků. Položky označené červenou hvězdičkou jsou povinné, bez jejich vyplnění nebude možné registrační formulář odeslat. Nejprve vyplníte Vaše osobní údaje.


V dalším okně doplníte kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail), délku zvolené trati a v případě, že jdete s neplatícím doprovodem či jste mladší 18 let, nezapomeňte doplnit svůj doprovod do poznámky.

Při zadávání Vaší e-mailové adresy se ujistěte, že jste zadali svou správnou e-mailovou adresu, jinak budou Vaše registrační údaje odeslány na cizí e-mail!


Předposlední okno obsahuje položky určené pro statistické účely, i díky tomuto můžeme každý měsíc zveřejňovat statistiku o přihlášených účastnících na IPA pochod. Za vyplnění těchto hodnot Vám děkujeme.


Poslední okno obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Teprve stiskem tlačítka Odeslat zašlete Vámi vyplněné údaje k registraci. Pokud si budete chtít před odesláním zkontrolovat Vámi vyplněné údaje, tak do předchozího okna se přepnete stiskem tlačítka Zpět – to platí pro všechna okna v registračním formuláři.

Podoba některých položek registračního formuláře se může do spuštění registrace ještě částečně změnit.

Na závěr prosíme všechny registrované účastníky, aby si zkontrolovali údaje, které jim přijdou v registračním e-mailu a v případě, že zjistí nějakou nesrovnalost, tak ať nám zašlou opravené údaje na e-mail IPApochod@seznam.cz.