Registrovaní účastníci – duben 2020

V měsíci dubnu 2020 se na VI. ročník IPA pochodu přihlásilo celkem 75 účastníků, z tohoto celkového počtu účastníků si 7 účastníků zvolilo symbolické startovné.

Nejvíce účastníků je z kategorie jiné / neuvedeno (30), druhou příčku obsadili policisté (22) a o třetí příčku se dělí městští strážníci a studenti (6).

Členů IPA je mezi přihlášenými účastníky 30, tzn. cca 27 procent.

Mezi účastníky mají velkou převahu účastníci z Česka (68), druhou příčku obsadili účastníci z Německa (6) a třetí příčku drží účastníci ze Slovenska (1).

Velké poděkování patří našim kolegům z Německa, kteří i když vědí, že se nebudou moci našeho pochodu účastnit, tak nám nabídli pomoc a aby nás podpořili, tak se zaregistrovali jako účastníci našeho pochodu. Ocenění jim budeme zasílat poštou.

Trasu o délce 31 km si zvolilo 34 účastníků, kratší trasu v délce 12 km si zvolilo 41 účastníků.