Cena startovného na VI. ročník IPA pochodu

Dle Propozic VI. ročníku IPA pochodu 2020 jsme měli od dnešního dne navýšit cenu řádného startovného na 600,- Kč.

S ohledem na situaci ve společnosti a na Vás účastníky jsem se rozhodli, že cena řádné registrace zůstane zachována, tedy ve výši 500,- Kč až do ukončení registrace.

Zcela jistě budeme muset přistoupit k omezením a opatřením při realizaci pochodu. Komunikujeme s hygieniky, ti nám však dnes nedokážou sdělit, jaké opatření budou platit za 4, natož za 6 týdnů.

Lze však očekávat, že budete mít od nás sdělený čas příjezdu a startu, aby nedošlo k nepovolené kumulaci osob nad stanovenou mez.

Připravujeme se na variantu, že nebudeme v areálu zajišťovat občerstvení (strava). Doposud platilo, že registrovaný účastník obdržel na startu balíček se svačinou a v cíli jste měli předplacený oběd. Počítáme s možností, že by jste v cíli obdrželi druhý balíček se svačinou.

Počítejte prosím s variantou, že nebudeme moci otevřít sprchy v areálu.

Garantujeme Vám, že v případě, že nebude možné IPA pochodu uskutečnit, provedeme výjimečný zásah do Propozic pochodu a zašleme Vám na Vaši adresu pamětní odznak a certifikát VI. ročníku IPA pochodu.

Věříme, že veškeré omezení a změny v organizaci IPA pochodu chápete, přijmete je a budete je respektovat s ohledem na Vás účastníky i nás pořadatele.