Informace pro účastníky IV. ročníku Nočního IPA pochodu a VII. ročníku IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k jejich průběhu (účastníky, kteří registrovali skupinu a uvedli do registračního formuláře pouze svou kontaktní e-mailovou adresu, prosíme, aby informace předali členům své skupiny):

IV. ročníku Nočního IPA pochodu 2021
a
VII. ročník IPA pochodu 2021

Organizace IPA pochodů 2021 se přizpůsobuje platným mimořádným opatřením, vyhlášeným v souvislosti s epidemií koronaviru.

Zde si můžete stáhnout čestné prohlášení, které si prosím vytiskněte. Vyplněné čestné prohlášení odevzdá registrovaný účastník i jeho doprovod při prezentaci registračním komisařům při vyzvednutí startovní karty.

Je nezbytné, aby každý účastník dodržoval platné, aktuální mimořádná opatření a pokyny pořadatelů.
Protože se nejen v místě startu/cíle IPA pochodu bude pohybovat větší množství osob, žádáme účastníky IPA pochodů, kteří nejsou výlučně členy jedné domácnosti, aby mezi sebou dodržovali bezpečnou vzdálenost (2 m).

V případě, že nepůjde tuto vzdálenost dodržet (při registraci, při vyzvedávání ocenění, při výdeji objednaného zboží, při platbě u pokladníka, při průchodu kontrolním bodem/startem/cílem, při zápisu do pochodových záznamníků, …), upozorňujeme naše účastníky, že musí používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor (bez výdechové ventilu), které brání šíření kapének.
 
Pokud tyto ochranné prostředky nebude účastník používat, je to důvod pro nevydání startovní karty či ocenění IPA pochodů.

Dále jsou účastníci i jejich doprovody povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávání ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod pochod absolvuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Pokyny a doporučení:
Účastník Nočního pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci.
Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
Doporučujeme Vám si znovu přečíst Propozice IPA pochodů 2021.
Vaši prezentaci rovněž urychlí znalost svého startovního čísla –startovní číslo jsme Vám zaslali i v e-mailu, který Vás informoval o dokončení Vaší registrace.

Příjezd:
Naplánujte si příjezd do areálu PS Loučka s časovým předstihem Areál PS Loučka bude účastníkům zpřístupněn k prezentaci v pátek 11.6.2021 od 18:00 hodin.

Pro nastavení navigací ve svém vozidle můžete použít adresu: Loučka 127, 751 31 Lipník nad Bečvou. Od této adresy bude příjezdová cesta viditelně a označená.
Případně můžete použít souřadnice: 49°33’52.5″N 17°35’29.6″E.

Parkování:
V prostoru PS Loučka máme vyčleněnou dostatečně velkou travnatou plochu pro parkování motorových vozidel. Prosím, respektuje pokynů označených pořadatelů, kteří Vám budou v pátek 11.6. od 17:00 do 23:00 a v sobotu 12.6. od 05:00 do 11:00 hod. k dispozici a usměrňovat přijíždějící vozidla. Důležité je, aby každý řidič parkoval na vyčleněné ploše a neblokoval zpevněnou příjezdovou komunikaci.

Prezentace:
Při vstupu do areálu (a na dalších místech), bude připravena dezinfekce. Každá vstupující osoba má povinnost si dezinfikovat ruce.
Prezentace IV. Nočního IPA pochodu bude spuštěna v 20:00 hod. dne 11.6.2021.
Prezentace VII. IPA pochodu bude spuštěna v 06:30 hod. dne 12.6.2021.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů ve výše uvedených časech prezentace. Registrační komisaři mají seřazeny Vaše startovní karty dle startovních čísel. Přiřazení startovních čísel jednotlivým registračním komisařům je dáno na informační ceduli nad jejich hlavou.

Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.
Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 23:00 hodin / 10:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě.

Pochodové mapy – pro každého účastníka pochodů bude připravena u registračních komisařů barevná pochodová mapa ve formátu A3. Mapy pro Noční IPA pochod a IPA pochod jsou odlišné.
Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje, alka/nealka, či jen rozhovoru s přáteli.
Po vyzvednutí startovní karty si účastníci IPA pochodů vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu (1,5 litru).

Start:
Průběžný start účastníku Nočního IPA pochodu je 11.6.2021 v čase 22:00 – 23:00 hodin.
Průběžný start účastníků IPA pochodu je 12.6.2021 v čase 7:00 – 10:00 hodin.

Po 23:00 hodině/po 10:00 hodině budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě. Dle okolností Vám přesný čas startu do startovní karty zaznamenají startéři, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami.

V prostoru startu/cíle, stejně jako na trasách pochodů, bude pro Vaše potřeby zajištěna Zdravotnická služba Armády ČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trasách Vám doporučujeme opsat si či vyfotit si do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, které najdete na registraci a všech CP. Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo +420 732 977 150. Toto telefonní číslo (SOS číslo) je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Trasy IPA pochodů:
Trasy IPA pochodů budou vyznačeny pomocí směrových šipek, nastříkaných značkovacím sprejem, fáborem a v případě Nočního IPA pochodu reflexním fáborem. Vzorové značení tras IPA pochodů bude provedeno v prostoru startu.
Zvláště účastníky, kteří plánují trasu IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP).

IV. Noční IPA pochod:
Start: 22:00-23:00 hodin
CP1: 22:30 – 02:00 hodin
CP2: 23:00 – 03:00 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
CP3: 23:30 – 04:30 hodin
Cíl: do 06:00 hodin

VII. IPA pochod:
Start: 07:00 – 10:00 hodin
CP1: 07:15 – 11:00 hodin
CP2: 07:45 – 13:00 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
CP3: 08:15 – 14:30 hodin
CP4: 08:00 – 16:30 hodin – CP je s občerstvením (výčep)
Cíl: do 18:00 hodin

Pokud účastník z jakéhokoliv důvodu ukončí pochod a ví, že do cíle nedorazí, prosíme, aby toto telefonicky sdělil organizátorovi pochodu na universální SOS telefonní číslo +420 732 977 150. Toto telefonní číslo je rovněž uvedeno na Vaší startovní kartě i mapě.

Cíl:
V cíli Vám startéři zaznamenají přesný čas příchodu do startovní karty, případně budete mít k dispozici psací potřeby, ať si jej můžete zaznamenat sami. Při vstupu do areálu, bude opět připravena dezinfekce. Každá vstupující osoba má povinnost si dezinfikovat ruce.

Další informace a služby:
Pro potřeby účastníků bude areál vybaven celkem 6 ks mobilních toalet (Toi Toi) a umyvadly.
Pořadatelé nebudou letos připravovat jiné občerstvení, než balíčky se svačinou na trasu pochodů a předem objednanou a uhrazenou stravu. V areálu není pitná voda, prosím, počítejte s tím a mějte svou vlastní dostatečnou zásobu balené pitné vody.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv od soboty 07:00 – 12:00 hodin na označeném výdejním místě. Zajistili jsme i menší množství nášivek a sklenic k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu od pátku 20:00 hodiny do soboty 18:00 hodin.

Otisky razítek IPA pochodů (IPA pochod, Noční IPA pochod a Československý IPA pochod) do pochodových záznamníků lze získat v Pokladně pochodu od pátku 20:00 hodiny do soboty 18:00 hodin.

Věříme, že si IPA pochody 2021 přes veškeré omezení užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým IPA pochodů