Ubytování ve vlastních stanech pro účastníky VI. ročníku IPA pochodu

Registrovaní účastníci VI. ročníku IPA pochodu mají možnost se bezplatně ubytovat ve vlastních stanech ve sportovním areálu ve Stříteži nad Ludinou a to z pátku 12.6. na sobotu 13.6. Pro tento účel bude vyčleněná upravená zelená plocha vhodná pro stavbu stanů. Za dodržení bezpečných rozestupů mezi stany jsou odpovědní ubytovaní účastníci. Příjezd je možný od 16:00 hodin, dne 12.6.2020.

Pro ubytované účastníky platí pravidlo řazení na start uveřejněné na našem webu a Facebooku IPA pochodu.

Opatření ve smyslu ochrany účastníků/pořadatelů před nákazou nemocí Covid-19:

  • Účastníky, kteří využijí tuto nabídku upozorňujeme, že nebude možné použít sprchy v areálu. Již v pátek bude v areálu rozestavěno celkem 6 ks mobilních toalet.
  • Ubytované účastníky upozorňujeme, že pořadatelé nebudou připravovat před ani v průběhu pochodu jídlo k zakoupení. K dispozici bude pouze nealko, pivo, čaj a káva. Děkujeme za pochopení.