Informace pro účastníky I. ročníku Nočního IPA pochodu

Vážení účastníci,

děkujeme za Váš zájem a důvěru o naše IPA pochody. Prosím, věnujte pár minut přečtení níže uvedených organizačních pokynů k průběhu:

NOČNÍHO IPA POCHODU
16.-17.11.2018

Účastníci i jejich doprovody jsou povinni dodržovat ustanovení Lesního zákona č. 289/1995 Sb., zdůrazňujeme zákaz táboření v lesích mimo vyznačená místa a na zákaz rozdělávaní ohňů v lese a kouření v lese, Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/1990 Sb. Každý účastník a doprovod se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Účastník Nočního IPA pochodu musí mít u sebe svítilnu a být vybaven reflexními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci. Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.

Doporučujeme Vám, si znovu přečíst Propozice Nočního IPA pochodu.

Naplánujte si příjezd k vyzvednutí startovní karty. Pro nastavení navigací ve vozidle můžete použít adresu Nového klubu, tedy: Hranice, okr. Přerov, kpt. Jaroše 1186. Venkovní prostory Nového klubu a parkovací plocha (pozor, parkovací plocha není u Nového klubu), bude pro účastníky připravena od 16:00 hodin. Od křižovatky ulic Purgešova a kpt. Jaroše (řidičům bude ku pomoci označený pořadatel), bude vyznačený směr na parkovací plochu v areálu kasáren s vjezdem Severní branou, viz mapa. Pravděpodobně bude nutné, aby spolucestující ve vozidle vystoupili dříve, než řidič vjede a zaparkuje vozidlo v kasárnách. Prosím, respektuje pokynů pořadatelů! Start Nočního IPA pochodu je hromadný ve 22:00 hodin. Po tomto čase budou moci odstartovat pouze účastníci registrovaní na místě a to do 22:30 hodin. V čase 21:50 – 21:59 proběhne před Novým klubem krátká zdravice a požehnání pochodu a jeho účastníkům.

Startovní karty bude možné vyzvednout u registračních komisařů od 18:00 do 22:00 hodin. Současně s tímto budete vyzvání k prokázání Vaší totožnosti (OP či jiným osobním dokladem s fotografií). Ověřování totožnosti je dáno Propozicemi pochodu pro všechny účastníky. Startovní kartu prosím chraňte před ztrátou a poškozením. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, ztrácí účastník nárok na vydání ocenění.

Pokud si registrovaní účastníci nevyzvednou svou startovní kartu do 22:00 hodin, bude jejich startovní číslo uvolněno pro registraci na místě. Bude to poslední možnost pro neregistrované účastníky, jak získat po absolvování našeho pochodu ocenění.

Abychom předešli frontám na vydání startovních karet, připravili jsme pro Vás prostory, kde můžete vyčkat u kávy, čaje,alka/nealka, jídla či jen rozhovoru s přáteli.

Po vyzvednutí startovní karty si účastníci Nočního IPA pochodu vyzvednou balíček se svačinou a balenou vodu. Na CP2 bude zajištěno pro účastníky teplé občerstvení.

V prostoru startu/cíle bude pro Vaše potřeby zajištěna motorizovaná Zdravotnická služba AČR. K přivolání zdravotnické pomoci na trase Vám doporučujeme opsat si či vyfotit si do svého mobilu telefonní čísla zdravotnických záchranářů, které najdete na registraci a všech CP). Rovněž lze použít univerzální SOS telefonní číslo uvedené na startovní kartě a mapě.

Trasa Nočního IPA pochodu bude vyznačena pomocí reflexních fáborů a chemických světel. Rovněž může být použito značkovacího spreje (v zastavěné části a na asfaltovém povrchu trasy).

Zvláště účastníky, kteří plánují trasu Nočního IPA pochodu běžet, upozorňujeme na otevírací doby kontrolních stanovišť (CP):

  • CP1: 22:00 – 00:00 hodin
  • CP2: 22:30 – 02:30 hodin

V cíli Vám do Vaší startovní karty bude zaznamenán čas. Od této chvíle bude opět záležet jen na Vás, zda si zajdete hned vyzvednout ocenění, nebo se zajdete občerstvit. Stánek s občerstvením bude v prostoru Nového klubu fungovat nepřetržitě od pátku 16:00 hodin do soboty 06:30 hodin.

Výdej objednaných polokošil, triček a nášivek bude možný kdykoliv v čase od pátku 18:00 do soboty 06:00 hodin v Kanceláři pochodu. Zajistili jsme i menší množství nášivek k volnému prodeji bez předešlé objednávky.

Prodej stužek IPA pochodů (na jehle i do kolejniček) bude v Pokladně pochodu do soboty 06:00 hodin.

Odpočinek po pochodu bude umožněn i v našich vystavěných a vytápěných stanech v areálu Nového klubu a ve vlastních stanech postavených na označeném místě. Účastníkům je zakázáno přespat v zaparkovaných vozidlech v areálu kasáren.

Těšíme se, že si Noční IPA pochod užijete, bezpečně dorazíte do cíle a poznáte nová místa i kamarády.

Váš organizační tým Nočního IPA pochodu