Registrovaní účastníci – říjen 2018

V měsíci říjnu se na I. ročník Nočního IPA pochodu přihlásilo celkem 172 účastníků, z toho bylo 38 náhradníků. V současné době již 7 náhradníků získalo místo po účastnících, kteří nezaplatili nebo sami zrušili svou účast na pochodě.

Nejvíce účastníků je z řad policistů (56), druhou příčku obsadili vojáci (44) a třetí příčku reprezentuje kategorie jiné (38).

Členů IPA je mezi přihlášenými účastníky pouze 7, tzn. jen cca 4 procenta.

Mezi účastníky mají opět velkou převahu účastníci z Česka (162), druhou příčku s velkým odstupem obsadili účastníci ze Slovenska (4) a o třetí místo se dělí účastníci z Rakouska (2) a Litvy (2).