Změna ohledně zasílání automatických registračních e-mailů

Dnešního dne bohužel došlo k neočekávaným problémům při zasílání automatických registračních e-mailů. Pokud se nám nepodaří provést nápravu, budeme nuceni Vám zasílat startovní čísla spolu s informacemi k úhradě „ručně“. Tyto e-maily Vám budeme zasílat nejpozději do 48 hodin od Vaší registrace.

Update 2.2.2018 ve 21:15 hod. Zasílání automatických registračních e-mailů by mělo být . . . → článek pokračuje Změna ohledně zasílání automatických registračních e-mailů

Upřesnění času spuštění registrace ke IV. ročníku IPA pochodu

Registrace ke IV. ročníku IPA pochodu bude spuštěna, pokud se nevyskytnou nějaké neočekávané komplikace, trochu netradičně v 18:00 hod dne 1.2.2018.

Níže najdete náhled registračního formuláře, aby si tak ti nedočkaví mohli připravit odpovědi na otázky z registračního formuláře a mohli se pokusit získat co nejnižší startovní číslo. 🙂

Stejně jako v loňském roce, . . . → článek pokračuje Upřesnění času spuštění registrace ke IV. ročníku IPA pochodu

Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

V současné době byla ukončena mimořádná registrace na Noční IPA pochod a III. ročník IPA pochodu.

Zbývá několik volných startovních míst pro registraci na místě u III. ročníku IPA pochodu.

Registraci na místě nelze nijakým způsobem rezervovat, je nutné se osobně dostavit na start. V čase 7:00 – 10:00 hod dne 10.6.2017 odregistrujeme volná . . . → článek pokračuje Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

na základě přetrvávajícího zájmu o účast na našich pochodech, vyhlašujeme mimořádnou registraci. Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 7. června 24:00 hod.

Startovné je ve výši 600,- Kč pro Noční IPA pochod a 650,- Kč pro III. ročník IPA pochodu.

O možnosti registrace na místě budeme informovat během 8. června.

Registrace za základní startovné

Pokud zvažujete účast na našich pochodech, nezapomeňte se, prosím, zaregistrovat do 30. dubna 2017, kdy je startovné pro Noční IPA pochod stanoveno na 500,- Kč a pro III. ročník IPA pochodu na 550,- Kč.

Po tomto datu až do 1. června 2017 je startovné navýšeno na 600,- Kč pro Noční IPA pochod a na . . . → článek pokračuje Registrace za základní startovné

Spuštění registrace k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Jak jsme uvedli již dříve, registrace k IPA pochodům bude spuštěna v 00:00 hod dne 1.1.2017, to za předpokladu, že se nevyskytnou neočekávané technické potíže (vše hlavně závisí na poskytovateli internetového připojení, kterého má administrátor web. stránek 🙂 ).

Níže najdete náhled registračních formulářů. Ti nedočkaví si tak mohou, stejně jako u předchozích ročníků, . . . → článek pokračuje Spuštění registrace k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Propozice pochodu a podmínky registrace pro Noční IPA pochod a III. ročník IPA pochodu

Na naše stránky byly dnes doplněny:

propozice Nočního IPA pochodu podmínky registrace pro Noční pochod propozice III. ročníku IPA pochodu podmínky registrace III. ročníku IPA pochodu

Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

V současné době již byla zastavena mimořádná registrace, na II. ročník IPA pochodu se lze tedy přihlásit už jen přes registraci na místě.

Registrace na místě je podmíněna volnými startovními místy. K dnešnímu datu máme volných 8 startovních míst, které přidělí kancelář pochodu v pořadí, v jakém se dostaví zájemci na start IPA pochodu. . . . → článek pokračuje Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

abychom vyhověli Vašemu zájmu o účast na II. ročníku IPA pochodu, vyhlašujeme mimořádnou registraci. Tato je časově a početně omezena.

Při mimořádné registraci bere registrovaný na vědomí, že při splnění podmínek pochodu nemusí získat v cíli ocenění, ale že mu může být dodatečně zasláno na jeho náklady poštou. V tuto chvíli připravujeme . . . → článek pokračuje Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Registrace náhradníků

Momentálně probíhají registrace náhradníků, než připravíme mimořádnou registraci.

Zaregistrovaní náhradníci, kterým nepřidělíme během 48 hodin startovní číslo, automaticky přejdou do mimořádné registrace. Po spuštění mimořádné registrace jim bude zaslán registrační e-mail.

Děkujeme za pochopení.