Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

V současné době byla ukončena mimořádná registrace na Noční IPA pochod a III. ročník IPA pochodu.

Zbývá několik volných startovních míst pro registraci na místě u III. ročníku IPA pochodu.

Registraci na místě nelze nijakým způsobem rezervovat, je nutné se osobně dostavit na start. V čase 7:00 – 10:00 hod dne 10.6.2017 odregistrujeme volná . . . → článek pokračuje Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

na základě přetrvávajícího zájmu o účast na našich pochodech, vyhlašujeme mimořádnou registraci. Mimořádná registrace bude probíhat do odvolání nebo nejpozději do 7. června 24:00 hod.

Startovné je ve výši 600,- Kč pro Noční IPA pochod a 650,- Kč pro III. ročník IPA pochodu.

O možnosti registrace na místě budeme informovat během 8. června.

Registrace za základní startovné

Pokud zvažujete účast na našich pochodech, nezapomeňte se, prosím, zaregistrovat do 30. dubna 2017, kdy je startovné pro Noční IPA pochod stanoveno na 500,- Kč a pro III. ročník IPA pochodu na 550,- Kč.

Po tomto datu až do 1. června 2017 je startovné navýšeno na 600,- Kč pro Noční IPA pochod a na . . . → článek pokračuje Registrace za základní startovné

Spuštění registrace k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Jak jsme uvedli již dříve, registrace k IPA pochodům bude spuštěna v 00:00 hod dne 1.1.2017, to za předpokladu, že se nevyskytnou neočekávané technické potíže (vše hlavně závisí na poskytovateli internetového připojení, kterého má administrátor web. stránek 🙂 ).

Níže najdete náhled registračních formulářů. Ti nedočkaví si tak mohou, stejně jako u předchozích ročníků, . . . → článek pokračuje Spuštění registrace k Nočnímu IPA pochodu a III. ročníku IPA pochodu

Propozice pochodu a podmínky registrace pro Noční IPA pochod a III. ročník IPA pochodu

Na naše stránky byly dnes doplněny:

propozice Nočního IPA pochodu podmínky registrace pro Noční pochod propozice III. ročníku IPA pochodu podmínky registrace III. ročníku IPA pochodu

Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

V současné době již byla zastavena mimořádná registrace, na II. ročník IPA pochodu se lze tedy přihlásit už jen přes registraci na místě.

Registrace na místě je podmíněna volnými startovními místy. K dnešnímu datu máme volných 8 startovních míst, které přidělí kancelář pochodu v pořadí, v jakém se dostaví zájemci na start IPA pochodu. . . . → článek pokračuje Zastavení mimořádné registrace, možnost registrace na místě

Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Vážení účastníci,

abychom vyhověli Vašemu zájmu o účast na II. ročníku IPA pochodu, vyhlašujeme mimořádnou registraci. Tato je časově a početně omezena.

Při mimořádné registraci bere registrovaný na vědomí, že při splnění podmínek pochodu nemusí získat v cíli ocenění, ale že mu může být dodatečně zasláno na jeho náklady poštou. V tuto chvíli připravujeme . . . → článek pokračuje Ukončení řádné registrace, zahájení mimořádné registrace

Registrace náhradníků

Momentálně probíhají registrace náhradníků, než připravíme mimořádnou registraci.

Zaregistrovaní náhradníci, kterým nepřidělíme během 48 hodin startovní číslo, automaticky přejdou do mimořádné registrace. Po spuštění mimořádné registrace jim bude zaslán registrační e-mail.

Děkujeme za pochopení.

Informace k registraci na II. ročník IPA pochodu

Před samotným spuštěním registrace uvádíme shrnutí registračních pravidel, které se liší od předchozího ročníku:

Nejkratší trasa o délce 12 km je určena pouze účastníkům ve věku 0–15 let a jejich doprovodu a pro účastníky nad 45 let. Účastníci, kteří se nevejdou do tohoto věkové limitu, nemohou získat za tuto trasu ocenění. Jedinou vyjímku má . . . → článek pokračuje Informace k registraci na II. ročník IPA pochodu

Spuštění registrace k II. ročníku IPA pochodu

Jak jsme avizovali dříve, registrace k II. ročníku IPA pochodu bude spuštěna v 00:00 hod dne 1.1.2016, to za předpokladu, že se nevyskytnou nepředpokládané technické potíže.

Níže najdete náhled registračního formuláře. Ti nedočkaví si tak mohou, stejně jako před rokem, připravit odpovědi na otázky z registračního formuláře.

Při prvním ročníku byla úplně první registrace . . . → článek pokračuje Spuštění registrace k II. ročníku IPA pochodu