Mapa Sportovního areálu v Radíkově

Představujeme rozčlenění Sportovního areálu Radíkov pro potřeby IV. ročníku IPA pochodu. Všechny prostory budou od pátečního odpoledne viditelně označeny.

Registrace Prezentace účastníků v době od 6:30-10:00 hodin, následně pak výdej ocenění.

Občerstvení Výdej svačinových balíčků (po předložení startovní karty), prodej občerstvení z nabídky (více v odkazu Občerstvení), alko, nealko.

Kancelář IPA pochodu Výdej . . . → článek pokračuje Mapa Sportovního areálu v Radíkově

Večer 8. června na Radíkově

Na páteční předpochodový večer zajišťujeme ve Sportovním areálu Radíkov pro přítomné ubytované, hosty a pořadatele „společenský večer“. Chybět nebude hudba, alko, nealko a možnost zakoupení občerstvení. Program bude ukončen v 24:00 hodin tak, aby byl zajištěn klid pro ubytované ve sportovním areálu.

Parkování na Radíkově

Účastníci IPA pochodu budou moci od pátečního odpoledne (cca od 16 hodiny) parkovat své vozidla na obecní louce přilehlé ke Sportovnímu areálu Radíkov (mapa). V pátek do 20:00 hodin bude parkování usměrňovat označený pořadatel. Poté bude parkování pořadateli usměrňováno v sobotu od 5:00 – 10:00 hodin. Po naplnění kapacity prostor vyhrazených pro parkování vozidel . . . → článek pokračuje Parkování na Radíkově

Další možnost ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Účastníci IPA pochodu mohou využít nabídku obce Radíkov, kdy se lze ubytovat v místním kulturním domě (mapa) za cenu 80,- Kč/osoba – nutná vlastní karimatka a spacák. Kapacita pro ubytování v kulturním domě Radíkov je cca 50 osob.

Rezervace na ubytování v kulturním domě je nutné provést telefonicky:

na Obecním úřadě Radíkov tel.: . . . → článek pokračuje Další možnost ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Záštita nad IV. ročníkem IPA pochodu

Plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, přejal dne 17. dubna 2018 záštitu nad připravovaným IV. ročníkem IPA pochodu.

Samotný dokument si můžete prohlédnout zde.

Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu - duben 2018

V měsíci dubnu 2018 se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 209 účastníků z České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Srbska, Rakouska a Německa.

Níže najdete několik „nudných“ statistických údajů.

Jak je vidět z grafu, tak v měsíci březnu se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce policistů, následovaných kategorií jiné, které dýchají na záda . . . → článek pokračuje Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu – duben 2018

Občerstvení na IV. ročníku IPA pochodu

Od pátku 8. června 18:00 hodin do sobotního večera bude pro Vás připraveno občerstvení ve Sportovním areálu Radíkov s posezením na čerstvém vzduchu i pod stany. Chybět nebude ani pivo a nealko.

Na trasách pochodu Vás jistě zasytí svačinové balíčky, které budou vydávány účastníkům po prezentaci na startovní karty. Na trasách IV. ročníku IPA . . . → článek pokračuje Občerstvení na IV. ročníku IPA pochodu

Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu - březen 2018

V měsíci březnu 2018 se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 116 účastníků z České republiky a Slovenska.

Níže opět najdete několik „nudných“ statistických údajů.

Jak je vidět z grafu, tak v měsíci březnu se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce policistů, následovaných kategorií jiné a vojáky.

Členů IPA je mezi účastníky jen . . . → článek pokračuje Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu – březen 2018

Nabídka ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu byla zajištěna nabídka zvýhodněného ubytování v Hotelu Cementář.

Pořadatel IPA pochodu není zprostředkovatel ubytování. Účastníci pochodu se ubytovávají na své náklady. Zájemce o ubytování při rezervaci uvede heslo IPA pochod. Závazné objednávky na ubytování zasílejte prosím do 9.5.2018.

Bližší informace naleznete v odkazu . . . → článek pokračuje Nabídka ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu - únor 2018

V průběhu měsíce února 2018 se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 110 účastníků z České republiky, Slovenska a Nizozemska.

Níže najdete několik „nudných“ statistických údajů.

Jak je vidět z grafu, tak v prvním registračním měsíci se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce účastníků z kategorie jiné, následováno policisty, dále studenty a vojáky.

. . . → článek pokračuje Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu – únor 2018