Pochodový pas

Co je pochodový pas?
Jde o publikaci vydanou pod logem VOJCHOD formátu A6. Každý pas má své jedinečné výrobní číslo. Jeho uživatel do něj vyplňuje své osobní údaje, podle kterých je jednoznačně identifikovatelné, že pas používá právě on. Do pasu můžou provádět záznam o účasti na pochodu jen organizace spolupracující s VOJCHOD na základě platné smlouvy pro daný rok. Seznam spolupracujících organizací naleznete v odkazu http://www.pochody.eu/pochodovy-pas/ na konci stránky.

Co se do pasu zaznamenává?
Každý organizátor spolupracující s VOJCHOD pořádá svou akci ve vztahu ke svým možnostem organizace. V rámci IPA pochodu bude do pasu zaznamenáváno:

  • datum účasti
  • délku absolvované trasy v daný den
  • druh oděvu a obuvi (služební nebo sportovní)
  • nesená zátěž v kg vážená na startu a v cíli
  • čas na startu a čas v cíli