Mapa s trasami pochodu

Trasa 45 km
Start – obec Radíkov, okr. Přerov, po cyklostezce 6241 následně po zelené turistické trase na rozcestník Uhřínov – rozc., po žluté turistické trase, rozcestník V Pekle – hájovna, rozcestník Rozsoší, rozcestník Slavkov – bus, rozcestník Ranošov – rozc., po červené turistické trase, rozcestník Kozlov – bus, po červené turistické trase, do obce Kozlov, po červené turistické trase k pramenu řeky Odry, po místní komunikaci a podél komunikace č. 441, po polní cestě od obce Boškov, cyklostezka 6171, rozcestník Potštát – bus, po modré turistické trase z města Potštát, rozcestí Kyžlířov – okraj, po modré turistické trase, po té napojení na polní cestu směrem do obce Partutovice, po cyklostezce 6225, po cyklostezce 6225, větrný mlýn Partutovice, po cyklostezce 6225, po lesní pěšině směr jih, za Zadní skálou vlevo, po místní komunikaci směr obec Olšovec, po cyklostezce 6226 do obce Boňkov, rozcestí Pod Boňkovem, po červené turistické trase zpět do obce Radíkov – cíl.

Trasa 31 km
Start – obec Radíkov, okr. Přerov, po cyklostezce 6241 následně po zelené turistické trase na rozcestník Uhřínov – rozc., po žluté turistické trase, rozcestník V Pekle – hájovna, rozcestník Rozsoší, rozcestník Slavkov – bus, rozcestník Ranošov – rozc., po červené turistické trase, rozcestník Kozlov – bus, po červené turistické trase, do obce Kozlov, po červené turistické trase k pramenu řeky Odry, po místní komunikaci a podél komunikace č. 441, po polní cestě do obce Boškov, po cyklostezce 6060, rozcestník Středolesí – bus, Hranice – Středolesí, po cyklostezce 6173 do obce Radíkov – cíl.

Trasa 16 km
Start – obec Radíkov, okr. Přerov, po červené turistické trase, rozcestí Pod Boňkovem, levá, po zpevněné komunikaci podél potoku Bradelný, po zelené turistické značce na sever, po polní cestě do obce Boškov, po cyklostezce 6060 do místní části Hranice – Středolesí, rozcestník Středolesí – bus, po cyklostezce 6173 zpět do obce Radíkov – cíl.