Mapa Sportovního areálu v Radíkově

Představujeme rozčlenění Sportovního areálu Radíkov pro potřeby IV. ročníku IPA pochodu. Všechny prostory budou od pátečního odpoledne viditelně označeny.

Registrace Prezentace účastníků v době od 6:30-10:00 hodin, následně pak výdej ocenění.

Občerstvení Výdej svačinových balíčků (po předložení startovní karty), prodej občerstvení z nabídky (více v odkazu Občerstvení), alko, nealko.

Kancelář IPA pochodu Výdej . . . → článek pokračuje Mapa Sportovního areálu v Radíkově

Večer 8. června na Radíkově

Na páteční předpochodový večer zajišťujeme ve Sportovním areálu Radíkov pro přítomné ubytované, hosty a pořadatele „společenský večer“. Chybět nebude hudba, alko, nealko a možnost zakoupení občerstvení. Program bude ukončen v 24:00 hodin tak, aby byl zajištěn klid pro ubytované ve sportovním areálu.

Parkování na Radíkově

Účastníci IPA pochodu budou moci od pátečního odpoledne (cca od 16 hodiny) parkovat své vozidla na obecní louce přilehlé ke Sportovnímu areálu Radíkov (mapa). V pátek do 20:00 hodin bude parkování usměrňovat označený pořadatel. Poté bude parkování pořadateli usměrňováno v sobotu od 5:00 – 10:00 hodin. Po naplnění kapacity prostor vyhrazených pro parkování vozidel . . . → článek pokračuje Parkování na Radíkově

Další možnost ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Účastníci IPA pochodu mohou využít nabídku obce Radíkov, kdy se lze ubytovat v místním kulturním domě (mapa) za cenu 80,- Kč/osoba – nutná vlastní karimatka a spacák. Kapacita pro ubytování v kulturním domě Radíkov je cca 50 osob.

Rezervace na ubytování v kulturním domě je nutné provést telefonicky:

na Obecním úřadě Radíkov tel.: . . . → článek pokračuje Další možnost ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Záštita nad IV. ročníkem IPA pochodu

Plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, přejal dne 17. dubna 2018 záštitu nad připravovaným IV. ročníkem IPA pochodu.

Samotný dokument si můžete prohlédnout zde.

Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu - duben 2018

V měsíci dubnu 2018 se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 209 účastníků z České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Srbska, Rakouska a Německa.

Níže najdete několik „nudných“ statistických údajů.

Jak je vidět z grafu, tak v měsíci březnu se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce policistů, následovaných kategorií jiné, které dýchají na záda . . . → článek pokračuje Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu – duben 2018