Nabídka ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu byla zajištěna nabídka zvýhodněného ubytování v Hotelu Cementář.

Pořadatel IPA pochodu není zprostředkovatel ubytování. Účastníci pochodu se ubytovávají na své náklady.
Zájemce o ubytování při rezervaci uvede heslo IPA pochod.
Závazné objednávky na ubytování zasílejte prosím do 9.5.2018.

Bližší informace naleznete v odkazu Ubytování.

Nelze přidávat komentáře.