Nabídka ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu byla zajištěna nabídka zvýhodněného ubytování v Hotelu Cementář.

Pořadatel IPA pochodu není zprostředkovatel ubytování. Účastníci pochodu se ubytovávají na své náklady. Zájemce o ubytování při rezervaci uvede heslo IPA pochod. Závazné objednávky na ubytování zasílejte prosím do 9.5.2018.

Bližší informace naleznete v odkazu . . . → článek pokračuje Nabídka ubytování pro účastníky IV. ročníku IPA pochodu

Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu - únor 2018

V průběhu měsíce února 2018 se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 110 účastníků z České republiky, Slovenska a Nizozemska.

Níže najdete několik „nudných“ statistických údajů.

Jak je vidět z grafu, tak v prvním registračním měsíci se ke IV. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce účastníků z kategorie jiné, následováno policisty, dále studenty a vojáky.

. . . → článek pokračuje Zaregistrovaní účastníci IV. ročníku IPA pochodu – únor 2018