Doplnění informací k parkování pro účastníky II. ročníku IPA pochodu

Jelikož parkoviště u Nového klubu má omezenou kapacitu, bude zde z organizačních důvodů vyhrazeno cca 30 parkovacích míst pro zahraniční účastníky. Po naplnění celkové kapacity tohoto parkoviště budou účastníci pořadateli směrováni k „severní“ bráně kasáren, vzdálené asi 350 metrů od startu/cíle IPA pochodu.

Doporučujeme takto přesměrovaným řidičům, aby před vjezdem do kasáren přes „severní“ bránu nechali vystoupit své spolucestující včetně bagáže u startu/cíle IPA pochodu. Vjezd a parkování v areálu kasáren přes „severní“ bránu bude umožněn pouze řidičům s ČR národností a bez spolucestujících. Řidiči po zaparkování svých vozidel budou moci projít objektem kasáren značenou trasou k objektu Nového klubu. Stejný prostupem budou řidiči postupovat i při odjezdu.

Děkujeme všem účastníkům za pochopení a respektování pokynu.

Nelze přidávat komentáře.