Zaregistrovaní účastníci II. ročníku IPA pochodu - duben 2016

V průběhu měsíce dubna 2016 se k II. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 250 účastníků. Protože došlo z různých důvodů ke zrušení několika předchozích registrací, tak k 30. dubnu 2016 máme obsazeno celkem 561 míst.

Níže uvádíme opět několik statistických údajů o účastnících IPA pochodu, kteří se zaregistrovali v průběhu měsíce dubna 2016.


V měsíci dubnu se k II. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 122 policistů, druhé místo obsadili účastníci z kategorie jiné, tzn. hlavně civilisté (dělníci, řidiči, manažeři, prodavači, OSVČ, důchodci, …), třetí místo si drží vojáci.

Členů IPA je mezi účastníky necelých 11 procent.

Nejvíce účastníků je nečekaně z České republiky, mezi zaregistrovanými máme i dva účastníky ze Srbska a po jednom z Polska a Lotyšska.

Přes 72 procent účastníků si vybralo trasu o délce 28 km, druhé místo si drží nejdelší trasa, nejkratší trasu si vybralo 13 procent účastníků.

Tři pětiny účastníků zatím nevlastní pochodový pas.

Účast na společenském večeru před pochodem potvrdilo cca 18 procent registrovaných účastníků, 51 procent účastníků se společenského večera nezúčastní a zbytek zatím neví.

Nelze přidávat komentáře.