Zaregistrovaní účastníci II. ročníku IPA pochodu - leden 2016

V průběhu měsíce ledna 2016 se k II. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 144 účastníků z České republiky, Slovenska a Nizozemska.

Níže najdete několik „nudných“ statistických údajů.


Jak je vidět z grafu, tak v prvním měsíci se k II. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce policistů.

Členů IPA je mezi účastníky cca 17 procent.

Nejvíce účastníků je z České republiky, 12 účastníků je ze Slovenska a 1 z Nizozemska.

Okolo 65 procent účastníků si vybralo trasu o délce 29 km, druhé místo si drží nejkratší trasa a nejdelší trasu si vybralo cca 14 procent registrovaných účastníků.

Přes 60 procent účastníků již vlastní pochodový pas.

Účast na společenském večeru před pochodem potvrdila třetina registrovaných účastníků, třetina ještě neví a třetina se společenského večera nezúčastní.

Nelze přidávat komentáře.