Možnost registrace na startu pro neoslovené náhradníky a zájemce o účast na IPA pochodu

Organizační štáb IPA pochodu umožní v čase 10:00-10:15 hod. registraci na místě těm registrovaným náhradníkům, jenž nebyli osloveni a zájemcům o účast na IPA pochodu, kteří se dostaví na místo a v POKLADNĚ pochodu si vyzvednou pořadové číslo pro registraci na místě.

Pokladna bude vydávat pořadové čísla pro tyto náhradníky v čase od 08:00-10:00 hod.

Žádné telefonické či e-mailové rezervace neumožňujeme.

Počet registrací na místě je limitován počtem zrušených registrací těsně před pochodem a počtem registrovaných účastníků, kteří se na poslední chvíli odhlásí či se nedostaví na start.

Počet volných startovních míst tak bude znám nejpozději v 10:00 hod.

Organizační štáb neručí, že na náhradníka (registrovaného na místě), který se dostaví na místo startu, vyjde volné startovní číslo.

Náhradníkům na místě, kteří si vyzvedli na pokladně pořadové číslo na uvolněná startovní čísla, bude umožněno dle pořadových čísel se zaregistrovat, uhradit startovné a zúčastnit se IPA pochodu s možností získat ocenění.

Nelze přidávat komentáře.