Kapacita I. ročníku IPA pochodu byla naplněna

Dne 1.5.2015 v 10:30 hod byla naplněna kapacita pro účastníky I. ročníku IPA pochodu.

Registrace pro účastníky je stále spuštěna, ale nově registrovaní účastníci budou zařazeni mezi náhradníky. Pokud někdo z již zaregistrovaných účastníků odřekne svou účast či nezaplatí ve stanoveném termínu startovné, tak registrovaní náhradníci budou osloveni s dotazem, zda-li mají stále zájem se našeho pochodu zúčastnit a v kladném případě jim bude poté zasláno startovní číslo (variabilní symbol) s potvrzenou výší částky k úhradě.

Registrovaní náhradníci budou osloveni v pořadí, ve kterém se registrovali, tzn. ti, kteří se zaregistrují dříve, mají větší šanci, že na ně nějaké uvolněné místo vyjde.

Nelze přidávat komentáře.