Zaregistrovaní účastníci I. ročníku IPA pochodu - březen 2015

V průběhu měsíce března 2015 se k I. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 99 účastníků z České republiky a Slovenska. Dvě registrace z předchozích měsíců byly zrušeny, celkem máme tedy za tři měsíce prozatím zaregistrováno 316 účastníků.

K celkovému počtu zaregistrovaných účastníků však musíme ještě připočíst cca 60 účastníků přes 3 hromadné registrace, které nám byly avizovány v měsíci únoru. K těmto registracím nemáme prozatím bližší údaje, proto nefigurují ve statistice.

Celkový počet volných míst se nám tak snižuje na 124. Raději registraci neodkládejte na poslední chvíli, počet míst máme omezen na 500 účastníků.


I ve třetím měsíci se k I. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo nejvíce policistů.

Nejvíce účastníků je z České republiky, které doplňuje 7 účastníků ze Slovenska.

Více než dvě třetiny účastníků si vybralo delší 27 km dlouhou trasu.

Mezi registrovanými účastníky opět převažují platící účastníci, neplatící účastník se zaregistroval pouze jeden.

Nelze přidávat komentáře.