Registrace náhradníků

Vzhledem k zmenšujícímu se počtu volným míst na I. ročník IPA pochodu upozorňujeme ještě neregistrované zájemce, jenž se přes registrační formulář zaregistrují s pořadovým číslem vyšším než 500, že budou zařazeni mezi náhradníky, kteří budou osloveni v případě dodatečného uvolnění místa pro účastníka pochodu.

Děkujeme za pochopení.

Parkování ve vojenském areálu

Dne 28.4.2015 byla naplněna kapacita parkoviště ve vojenském areálu, proto nově registrovaným negarantujeme místo pro parkování ve vojenském areálu v bezprostřední blízkosti startu.

Doplnění programu a popisu tras

Dnešního dne byl na webových stránkách IPA pochodu doplněn a upřesněn program a samotný popis jednotlivých tras.

Bližší informace naleznete v odkazu Základní informace.

Rušení neuhrazených registrací

S ohledem na blížící se naplnění startovní listiny organizační štáb pochodu ruší registrace, které nemají přes písemnou urgenci ve stanoveném termínu uhrazené startovné.

Získáme tak pro skutečné zájemce o pochod více startovních míst.

Děkujeme za pochopení.

Zaregistrovaní účastníci I. ročníku IPA pochodu - březen 2015

V průběhu měsíce března 2015 se k I. ročníku IPA pochodu zaregistrovalo 99 účastníků z České republiky a Slovenska. Dvě registrace z předchozích měsíců byly zrušeny, celkem máme tedy za tři měsíce prozatím zaregistrováno 316 účastníků.

K celkovému počtu zaregistrovaných účastníků však musíme ještě připočíst cca 60 účastníků přes 3 hromadné registrace, které nám byly avizovány v měsíci únoru. K těmto registracím nemáme prozatím bližší údaje, proto nefigurují ve statistice.
článek pokračuje „Zaregistrovaní účastníci I. ročníku IPA pochodu – březen 2015“ »